Haarlem,
30
april
2021
|
12:00
Europe/Amsterdam

Aanpassing vergoeding thuiswerken & woon-werkverkeer

Thuiswerken collega's

Alhoewel we langzamerhand licht aan het einde van de coronatunnel kunnen zien, moeten we het helaas nog even volhouden vanuit huis. Graag blijven we je faciliteren, zodat je thuis je werk gezond, veilig en vitaal kunt doen. Sinds 1 september 2020 ontvang je daarom een onkostenvergoeding om kosten te compenseren die het thuiswerken met zich meebrengt. Vanaf 1 mei 2021 vervalt de huidige onkostenvergoeding van 50 euro bruto. Vanaf 1 mei ontvang je een internetvergoeding van 35 euro netto per maand, naar rato van je dienstverband.

De vergoedingsregeling liep in eerste instantie tot 1 februari 2021 en is later verlengd naar 1 mei 2021. Vanaf deze maand passen we de vergoeding aan omdat de Belastingdienst regels heeft aangepast. Daardoor mogen we de internetvergoeding netto vergoeden. Hierdoor is deze regeling voor zowel werknemer als werkgever financieel gunstiger.

Omdat ‘enig voor de uitoefening van de dienstbetrekking noodzakelijk gebruik’ van internet wordt gehanteerd geldt deze vergoeding voor iedereen met een dienstverband bij Inholland én collega’s die via ASA voor Inholland werken. Het gaat hierbij om alle ASA-collega’s die minimaal 12 uur per week werkzaam zijn bij Inholland.

De vergoeding zal bij de salarisbetaling van mei zichtbaar zijn onder de omschrijving internetvergoeding en loopt voorlopig tot 1 september 2021.

Vergoeding woon-werkverkeer
Ook ons reisgedrag is veranderd door de coronamaatregelen. Daarom geldt er sinds 1 september 2020 een andere regeling voor woon-werkverkeer. Deze regeling is verlengd tot 1 september 2021 ( Weten & Regelen | Iris (inholland.nl))

De eventueel gemaakte reiskosten van huis naar werk met eigen vervoer wordt vergoed met €0,10 per kilometer. Lees meer over hoe je kosten kunt declareren via Weten & Regelen | Iris (inholland.nl)

Vragen?
Heb je naar aanleiding hiervan nog vragen? Neem dan contact op met het Service Center HRM (servicecenter.hrm@inholland.nl) en van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur en telefonisch via 023 522 31 23.