Den Haag,
22
januari
2021
|
11:43
Europe/Amsterdam

Aanvullende coronamaatregelen - Invloed avondklok op onderwijs

2_Online_onderwijs_thuiswerken

Het kabinet heeft definitief besloten dat er een avondklok komt die ingaat op zaterdag 23 januari en duurt tot 10 februari 4.30 uur. Dit betekent dat iedereen tussen 21.00 uur en 4.30 uur binnenblijft.  Gelukkig zijn toetsen uitgezonderd van de avondklok. Met een ‘Eigen verklaring avondklok’ van de Rijksoverheid én een bewijs van inschrijving voor het tentamen, kunnen studenten die in de avond een toets moeten maken ook na 21.00 uur naar huis reizen.  

Collega’s die vanwege de aard van hun werkzaamheden ook na 21.00 uur buiten moeten zijn, hebben het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ (te downloaden via Rijksoverheid.nl) én een ‘Werkgeversverklaring avondklok’ nodig. Indien dit voor jou van toepassing is, ontvang je van je teamleider meer informatie en de werkgeversverklaring. Teamleiders ontvangen nadere toelichting  van de directeur of stafhoofd.  

Werk en studeer thuis 
Wat betreft de reeds bestaande coronamaatregelen geldt dat we ons onderwijs in ieder geval tot en met 7 februari vrijwel geheel online aanbieden. Overdag geldt nog steeds een uitzondering voor gepland praktijkonderwijs en voor geplande fysieke toetsen. De reis die je hiervoor moet maken valt onder noodzakelijk reizen en is daarmee toegestaan.  

We willen je nogmaals op het hart drukken: werk en studeer thuis. Mocht je écht niet thuis kunnen werken dan kun je tussen 10.00 en 16.00 uur in de gebouwen terecht. We moedigen dit echter niet aan.  

Voor stages gelden de regels voor de sector of branche waar studenten stagelopen. Als de activiteiten in die sector of branche doorgaan, kan de stage ook doorgaan. Mocht voor de stage reizen in de avond noodzakelijk zijn, dan is een werkgeversverklaring van het stageadres noodzakelijk. We informeren studenten wederom via de domeindirecteuren en de opleidingen.  

De strengere maatregelen vragen opnieuw om onze wendbaarheid en veerkracht. En dat we die hebben en kunnen opbrengen, hebben we tot dusver iedere keer bij jullie gezien. Daar zijn we trots op. Dat het niet altijd even makkelijk is, weten we ook. Let op elkaar, samen kunnen we dit weer aan! En kijk voor tips over online onderwijs of thuiswerken op het platform Online onderwijsondersteuning en de Vitaal thuis-omgeving.