01
september
2023
|
17:37
Europe/Amsterdam

ABN AMRO traint rechtenstudenten

Banking

Trainers van ABN AMRO gaan ouderejaars rechtenstudenten van Hogeschool Inholland trainen in het bestrijden van financiële criminaliteit. Ze starten 4 september en het is de eerste keer dat ABN AMRO hierover lesgeeft bij Inholland.

In tien weken leren Liz Casco en Roman van Lelieveld, trainers bij de ABN AMRO Detecting Financial Crime (DFC) Academy, de studenten de basis van Detecting Financial Crime. Het DFC-vak leert studenten welke onderzoeks- en communicatieve vaardigheden nodig zijn om een risicoanalyse van een klant te maken uit hoofde van nationale wet- en regelgeving.

Wwft-risico’s pitchen van een potentiële klant 
Hoe voert een customer due diligence (CDD) analist bij ABN AMRO een klantenonderzoek uit? Welke risico’s ten aanzien van financieel-economische delicten zijn er? Wat is een risico-gebaseerde benadering in het klantenonderzoek? Hoe beoordeel je de betrouwbaarheid van informatiebronnen? En hoe schrijf je een risicoanalyse? Dit zijn belangrijke onderwerpen van het CDD-vakgebied die terugkomen in het vak Detecting Financial Crime. Als eindproducten leveren de studenten een klantenonderzoeksrapport op en pitchen ze hun conclusies over de Wwft-risico’s van een potentiële klant.

‘Financiële instellingen staan te springen om kundige professionals’
Volgens Martijn Verhoef, Learning & Development consultant bij ABN AMRO, kan dit vak het verschil tussen het onderwijs en het financiële bedrijfsleven verkleinen door de studenten op dit onderwerp het CDD-vakgebied écht te laten doorleven. “We brengen de studenten belangrijke inhoudelijke kennis over financiële criminaliteit bij, wat hen een voorsprong op de arbeidsmarkt kan geven,” stelt trainer Liz Casco daarnaast. “Financiële instellingen staan te springen om kundige professionals op dit vakgebied.”

Banken als poortwachters
In 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking getreden. Deze wet vormt een geheel aan maatregelen ter voorkoming van misbruik van het financiële stelsel. Banken en andere financiële dienstverleners moeten voldoen aan de Wwft. Daarvoor moeten ze voortdurend klantenonderzoek doen. Dit klantenonderzoek vormt een belangrijk onderdeel van de zogenoemde poortwachtersrol van banken.

In de afgelopen jaren is het aantal arbeidsplaatsen op dit terrein explosief toegenomen. Alleen al in Nederland voeren duizenden analisten klantenonderzoek uit ten behoeve van het behoud van een solide en betrouwbaar financieel stelsel.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.