Amsterdam,
21
maart
2019
|
08:58
Europe/Amsterdam

Alumnidag masters Physician Assistant en Advanced Nursing Practice

Voor alumni van de master of Advanced Nursing Practice (ANP) en master Physician Assistant (PA) vond in Amsterdam een gezamenlijke alumnidag plaats. Deze hbo-masterstudies van Hogeschool Inholland leiden studenten op tot verpleegkundig specialist en physician assistant, twee groeiende beroepsgroepen in ons land. De alumnidag biedt de mogelijkheid om van gedachten te wisselen over actuele thema’s. Dat is nodig want hun vakgebied is constant in beweging.

De opleiding is heel populair, dat wordt al snel duidelijk als het auditorium in Amsterdam volstroomt. Volgens Hans Springer, teamleider van de masters ANP en PA zijn het komende jaar alle door de overheid beschikbare onderwijsplaatsen gevuld. "We horen al geluiden dat er behoefte is aan meer opleidingen. We groeien enorm, ook landelijk."

Lifestyle geneeskunde
Frank van Berkel, partner bij adviesbureau Morgens geeft zijn visie op ‘Het ziekenhuis van Morgen’. Hij schetst een beeld van de veranderende werkzaamheden voor ziekenhuispersoneel binnen de komende tien jaar, door technologische ontwikkelingen. Het is nu al mogelijk om realtime data online te presenteren en te monitoren en diagnoses te doen op afstand. "Wij volgen de Verenigde Staten en China op in deze technologische veranderingen."

 

 

Frank van Berkel, partner bij adviesbureau Morgens
Binnen tien jaar wordt de zorg voor 20 procent overgenomen door grote internationale spelers als Google en Amazon. We zien in Nederland veranderingen traag op gang komen. Artsen en verpleegkundigen houden vast aan starre structuren. Het ziekenhuis van morgen gaat komen, we weten alleen niet wanneer.
Frank van Berkel, partner bij adviesbureau Morgens

"Binnen 10 jaar wordt de zorg voor 20% overgenomen door grote internationale spelers als Google en Amazon", zegt Frank van Berkel. Het Mercy Virtual in de Verenigde Staten is het eerste virtuele ziekenhuis ter wereld, waar patiënten continu op afstand worden gemonitord. Dit biedt ruimte en kansen voor ontwikkeling van zorg op andere gebieden, zoals lifestyle geneeskunde waarbij men zich richt op gezond blijven in plaats van genezen. "We zien in Nederland veranderingen traag op gang komen. Artsen en verpleegkundigen houden vast aan starre structuren door personeelstekort en weerstand tegenover digitale ontwikkelingen. Het ziekenhuis van morgen gaat komen, we weten alleen niet wanneer."

Morele dilemma’s
Morele dilemma’s rondom onderwerpen als euthanasie, stoppen met behandelen, dwang, abortus, goede zorg, geheimhoudingsplicht, zorgverlener-patiënt-relatie, kruizen regelmatig het pad van zorgverleners. Dan is het belangrijk om continu te reflecteren op ethiek en de vraag te stellen wat juist is. "Dagelijks kom je in situaties waarin je eigen waarden botsen met die van collega’s en patiënten. Er is wet- en regelgeving maar je keuzes hebben ook een persoonlijke lading, die meespeelt", zegt Imke Scheurs van VUmc. Met gesprekstechnieken als 'moreel beraad' en 'Cura' gaat het om het nemen van verpleegkundig leiderschap en het handelen naar eigen normen en waarden. Het helpt om los te komen van een vooroordeel."

Bij moreel beraad wordt groepsgewijs gezamenlijk onderzoek gedaan, waarbij je op basis van een casus de juiste aanpak met elkaar bespreekt. Je gaat volgens vaste stappen in het proces de dialoog aan met elkaar en je staat open voor de mening van de ander. Je zet daarbij je eigen oordeel even opzij. Hierbij is het proces van belang en niet de oplossing, een groot verschil dus met een discussie. Bij Cura (Concentreren, Uitstellen, Reflecteren en Actie ondernemen) spelen emoties een grotere rol en het proces verloopt vlotter zodat het ook ingezet kan worden op het moment suprême, wanneer beslissingen vaak snel genomen moeten worden.

Workshops
Deelnemers lieten zich in workshops bijpraten over belangrijke onderwerpen die spelen binnen de zorg. Zoals de populaire workshop ABCDE-methodiek bij de Acute Patiënt en Zelf aan de slag gaan met het ziekenhuis van morgen. "We hebben tijdens de workshops heel veel mooie bouwwerken gezien. De bijbehorende verhalen en ideeën over de zorg van morgen waren treffend en inspirerend. Heel leuk om met Inholland te mogen doen!", zegt Mark Reitsma, workhopleider vanuit Morgens. Daarnaast waren er ook workshops over de bijwerkingen van Farmacotherapie, omgaan met lastig gedrag en heftige emoties tijdens het consult en Anemie meer dan Interpretatie van labwaarden.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.