Rotterdam,
11
februari
2021
|
08:13
Europe/Amsterdam

Dynamiek van de Stad levert bijdrage aan nieuw studieboek:

Armoede en bestaansonzekerheid

9789046906941_w

Deze maand verschijnt het studie- en leerboek Armoede en bestaansonzekerheid. Beleid en sociaal professionele aanpak onder redactie van Toby Witte, lector maatschappelijke zorg & sociaal beleid (Hogeschool Rotterdam). Ook Inholland leverde een bijdrage; lector Guido Walraven en docent-onderzoeker Afke Theunissen, beiden van Dynamiek van de Stad, schreven allebei een hoofdstuk. Op donderdag 18 februari wordt het boek officieel overhandigd aan wethouder Michiel Grauss van de gemeente Rotterdam.

Armoede is samen met bestaansonzekerheid en sociale ongelijkheid een complex vraagstuk dat in vele vormen tot uiting komt. Werkloosheid, eenzaamheid of bijvoorbeeld een zwakke gezondheid treft zowel volwassenen als jongeren en grijpt diep in op hun leven. De aanpak ervan is een sociaal, economisch en politieke uitdaging waar sociaal professionals en gemeenten een belangrijke rol in spelen. Het boek Armoede en bestaansonzekerheid biedt kennis en inzichten vanuit wetenschappelijk perspectieven en theoretische concepten voor duurzame armoedebestrijding en beschrijft de achtergrond en brede context van het armoedevraagstuk.

Guido Walraven: “Het studieboek gaat dieper in op verschillende domeinen, dimensies en interventies en bespreekt alle factoren die de kwaliteit van leven bepalen: financiën, gezondheid, wonen, (betaald) werk en opleiding. Aan de orde komt armoede in gezinnen, bij ouderen, dak- en thuislozen en vluchtelingen. Daarnaast is er aandacht armoede in steden en wijken, de rol van scholen, de (geestelijke) gezondheidszorg en de schuldhulpverlening. De hoofdstukken van Afke en mij sluiten mooi aan op deze onderwerpen. Waar Afke nader ingaat op schuldhulpverlening, heb ik het in mijn hoofdstuk over de geografische spreiding van armoede in stad en wijk.”

Royalty’s naar armoedebestrijding
Het boek is tot stand gekomen in samenwerking met het door SIA gefinancierde programmaonderdeel Sociaal Vitaal van Vitale Delta, een samenwerkingsverband van de Hogeschool Leiden, Hogeschool Inholland, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam. Naast Guido en Afke hebben nog andere auteurs aan het boek bijgedragen. Gezamenlijk hebben de auteurs besloten alle royalty’s te schenken aan Quiet Nederland, een stichting die armoede bestrijdt.

Officiële overhandiging
De Rotterdamse wethouder Michiel Strauss (armoede en schuldenaanpak) schreef een inspirerende Ten Geleide bij het boek. Op donderdagmiddag 18 februari krijgt hij het eerste exemplaar van het boek overhandigd tijdens het online kenniscafé van Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid. Naast de uitreiking biedt het kenniscafé ruimte voor het delen van inzichten, verhalen uit de praktijk en het delen van ervaringen en kennis. Wil jij er ook bij zijn? Meld je dan hier aan.

  • Datum: donderdag 18 februari 2021
  • Tijd: 12:30 – 14:30 uur (inloop vanaf 12:15 uur)
  • Locatie: Online (na aanmelding ontvang je een link)
Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Linda van der Windt
18
February
2021
Hoi helaas heb ik vandaag gemist. Kan ik inzicht krijgen in het programma? Of evt een opname? Zou super zijn. Warme groet, Linda van der WIndt
Manager Rotterdamse uitdaging