Delft,
12
november
2021
|
09:06
Europe/Amsterdam

Autonoom telen; een stage over de toekomst

Afstudeerder Jelmer Keemink vertelt over zijn afstudeerproject

processed-07abcb58-d508-4841-aaab-41cc0e39bf21_gjCJU79O

‘Het Nieuwe Telen: Gas erop’ is een teeltmethode die nu twaalf jaar in Nederland voet aan de grond probeert te krijgen. Inholland is één van de partners van dit project. Concreet betekent dit dat de studenten van opleiding Tuinbouw & Agribusiness van Hogeschool Inholland Delft meer theoretische kennis krijgen voorgeschoteld over verschillende teeltbenaderingen. Daar komt nu een schepje bovenop met het autonoom telen. In de glastuinbouwsector is een digitale transformatie gaande waarbij data en artificiële intelligentie een significantere rol gaan spelen. Pas afgestudeerde teelt-student Jelmer Keemink bekeek voor zijn afstudeeronderzoek welke implementatiemogelijkheden er voor het autonoom telen zijn in de commerciële tomatenteelt.

“Autonoom telen is op dit moment trending topic. Autonoom telen zou je simpelweg kunnen omschrijven als de kennis van de teler samengevat in modellen en algoritmes. Deze algoritmes worden weer omgezet in digitale processen die de minder ervaren telers ondersteunen bij het maken van beslissingen.” Jelmer vertelt dat autonoom telen vooral voor de jongere tuinders een hele mooie manier is om te helpen met optimale teeltbeslissingen, zonder over de benodigde ervaring te beschikken. “Het toepassen van autonoom telen moet het mogelijk maken continu de juiste beslissing te maken. Verder moet de ondersteuning bij het maken van beslissing en de autonome aansturing de teler de mogelijkheid geven grotere oppervlaktes aan te sturen.” De toepassing van AI in de tuinbouwsector zal ertoe moeten leiden dat ervaring, oftewel het hebben van 'groene vingers; , van minder groot belang worden.

Optimaliseren van de teelt
Jelmer heeft een groot aantal teeltspecialisten gesproken over autonoom telen. Zij zien kansen in een autonoom systeem omdat dit de mogelijkheid biedt om de teelt continu te monitoren én voortijdig aanpassingen door te voeren wanneer er veranderingen in omstandigheden optreden of worden voorspeld. “Op dit moment zijn diverse partijen bezig met het ontwikkelen van autonome teeltsystemen. Hierbij geldt ook de visie dat zij trachten de teelt te optimaliseren door een autonoom systeem invulling te laten geven aan diverse lange termijn doelstellingen.”

Onder embargo
De afstudeeropdracht was niet altijd even gemakkelijk. “Het was een flinke opdracht en ik was hiervoor ook nog niet bekend met dit onderwerp. Ik was daarom erg blij dat ik via mijn persoonlijk netwerk veel gesprekken kon voeren over dit onderwerp.” Jelmer had het soms ook lastig met deze opdracht omdat sommige partijen niet altijd alle informatie konden vrijgeven; er was veel dat onder embargo viel. “Veel van mijn bevindingen kunnen niet worden gedeeld. Je moest soms echt je best doen om de juiste informatie uit iemand te halen.”

Toekomst in telen
Jelmer is op dit moment werkzaam binnen zijn afstudeerbedrijf Schenkeveld. Zo is hij nu bezig zich in de praktijk verder te ontwikkelen tot teelspecialist. “Het project autonoom telen staat binnen Schenkeveld nu tijdelijk op een laag pitje, in de toekomst verwacht ik dat dit nog wel verder zal worden opgepakt.” Jelmer ziet wel een toekomst in het autonoom telen, maar verwacht niet dat autonome processen alles gaan overnemen: “Ondanks dat de rol van de teeltspecialist onder invloed van autonome teeltsystemen specialistischer wordt, zal deze functie altijd een belangrijke rol blijven vervullen binnen het teeltproces.”

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Retta van Groeningen
14
November
2021
Geweldig Jelmer!
Je hebt met zo’n uitdagend thema toch weer een heel nieuw thema onderzocht en aan je expertise toegevoegd.

Super toch?
Groeten,
Retta van Groeningen