06
december
2022
|
08:30
Europe/Amsterdam

Begroting van 2023 vastgesteld met raming voor meerdere jaren

evv-inh-rotterdam-business-5692

Afgelopen week is in het College van Bestuur de begroting van 2023 vastgesteld. Daarbij is een raming gemaakt voor de komende jaren. In de begroting maken we ruimte om ons Strategisch Plan te realiseren en bewegen we mee op lagere studentenaantallen om zo financieel gezond te blijven. De begroting wordt medio december voorgelegd ter finale goedkeuring aan de Hogeschool Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht.

Het begrotingsproces vroeg dit jaar meer aandacht in verband met de meerjarige financiële impact door de dalende studentenaantallen. Dit komt door een reeds voorspelde lagere instroom en een, zo bleek na de zomer, een lagere doorstroom. Dit is in lijn met het beeld dat we bij verschillende andere hogescholen ook zien.

We zijn nu een financieel gezonde hogeschool en dat willen we voor de langere termijn ook zo houden,” licht collegevoorzitter Bart Combee toe. We anticiperen dus op tijd door nu op diverse manieren bij te sturen. We hebben Inholland-breed middelen vrijgemaakt voor strategische prioriteiten. We werken aan het verbeteren van de instroom en doorstroom, een sterk merk, en onze vijf focuspunten. Namelijk: profilering, studentgerichte dienstverlening, studentenwelzijn en flexibel en interdisciplinair leren. Daarnaast investeren we in praktijkgericht onderzoek met extra middelen vanuit de overheid.

Per domein, vestiging en stafafdeling worden plannen gemaakt om de aanpak in lijn met de studentenaantallen te brengen. Daarbij kijken we met elkaar goed hoe we slim organiseren en samenwerken. Wat hebben we al in huis aan bijvoorbeeld instrumenten en methodes en wat willen we nog realiseren en optimaliseren? Als er functies vrijkomen, kijken we zorgvuldig en creatief naar hoe we hiermee omgaan. Welke talenten hebben we bijvoorbeeld in huis die we kunnen inzetten? Zo kunnen we elkaar vanuit één Inholland meer versterken.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.