Haarlem/Den Haag,
25
januari
2021
|
14:59
Europe/Amsterdam

Bekendmaking kandidaten verkiezingen HMR en tussentijdse verkiezingen deelraden 2021

Verkiezingen van 8 tot en met 12 februari

GS_INH_HRM 119

De kandidatenlijsten zijn vastgesteld voor de verkiezingen van de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR) en de tussentijdse verkiezingen van de deelraden. De online verkiezingen vinden plaats in de week van 8 tot en met 12 februari. Voor de HMR-verkiezingen hebben zich 24 collega's gemeld voor de personeelsgeleding. Er zijn 93 kandidaten voor de studentgeleding. Ook zijn er tientallen aanmeldingen voor de deelraden.

Bekijk alvast de kandidaten voor de HMR

Wat betreft de aangemelde kandidaten voor de tussentijdse verkiezingen van de deelraden geldt het volgende.

  • Voor de personeelsgeleding van de deelraden Creative Business, Onderwijs & Innovatie, Techniek, Ontwerpen & Informatica en de centrale stafafdelingen is het aantal kandidaten minder of gelijk aan het aantal vacatures, waardoor verkiezingen niet noodzakelijk zijn.
    (Genoemde kandidaten worden geacht te zijn gekozen na de reglementaire bezwaarperiode.)
  • Voor de personeelsgeleding van de deelraad Gezondheid, Sport & Welzijn (GSW) èn de studentgeledingen van alle deelraden vinden digitale verkiezingen plaats.

Bekijk alvast de kandidaten voor de deelraden

Verkiezingen van 8 t/m 12 februari
In de week van 8 tot en met 12 februari 2021 vinden de digitale verkiezingen plaats. Deze eindigen op vrijdag 12 februari 2021, 17.00 uur. Alle medewerkers van Inholland mogen één stem uitbrengen op de kandidaat van hun voorkeur voor de personeelsgeleding van de HMR.
De medewerkers van het domein GSW en ISO/WIR-medewerkers van de vestiging Haarlem mogen óók een stem uitbrengen op de kandidaat van hun voorkeur voor de personeelsgeleding van de deelraad. 
Studenten mogen één stem uitbrengen op een medestudent voor de studentgeleding van de HMR en één stem op een medestudent voor de studentgeleding van de deelraad. 

De kandidatenlijsten zijn vastgesteld door de verkiezingscommissie, bestaande uit Rob Bredze (ambtelijk secretaris deelraad GSW), Petra Ivangh (ambtelijk secretaris HMR) en Lisette Munnikhuis (ambtelijk secretaris deelraden AFL, DSI, O&I & OMR).