Amsterdam,
13
juli
2018
|
10:37
Europe/Amsterdam

Berno van Meijel bestuurslid akwa, alliantie kwaliteit in de ggz

logo akwa

Akwa, alliantie kwaliteit in de ggz heeft in juni lector Berno van Meijel (GGZ-Verpleegkunde) benoemd als bestuurslid. Naast de benoeming van Van Meijel zijn er nog vier nieuwe bestuursleden benoemd. Hiermee is het voltallige bestuur van akwa compleet.

Het nieuwe bestuur bestaat uit leden met diverse achtergronden en expertises:

  • Stynke Castelein: medisch socioloog, bijzonder hoogleraar herstelbevordering bij ernstige psychische aandoeningen Rijksuniversiteit Groningen/Lentis, hoofd onderzoek Lentis
  • Arnoud van Buuren: psychotherapeut, voormalig voorzitter LVVP
  • Bart Groeneweg: bestuurslid Depressievereniging, bestuurder diverse organisaties
  • Ralph Kupka: hoogleraar bipolaire stoornissen VU Medisch Centrum; psychiater bij GGZinGeest en Altrecht
  • Berno van Meijel: lector en bijzonder hoogleraar GGZ-Verpleegkunde Hogeschool Inholland, VU Medisch Centrum, Parnassia Groep en Opleidingsinstelling GGZ-VS

Gezamenlijk besluit
Akwa, alliantie kwaliteit in de ggz is in het voorjaar van 2018 opgericht, na afspraken tussen de gezamenlijke ggz-partijen (professionals, patiënten en hun naasten, aanbieders en zorgverzekeraars) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het kwaliteitsinstituut heeft als kerntaken de (door)ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden en kwaliteitsregistraties en zal onder regie van professionals en patiënten en hun naasten komen te staan.

Optimaal profiteren
Stynke Castelein en Berno van Meijel zijn twee van de nieuw benoemde bestuursleden. "Kwaliteitszorg moeten we voortdurend toetsen op de directe impact die het heeft op de behandeling van de patiënten en naasten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Zo profiteren zowel patiënten, naasten als professionals optimaal van de aangeboden zorg. Kwaliteit is zwakke punten verbeteren, maar zeker óók sterke punten benadrukken." Ralph Kupka vult aan: "Kwaliteit van zorg is een intelligent samengaan van wetenschappelijke evidentie en klinische expertise, afgestemd op die ene persoon die voor je zit." Bart van Groeneweg: "Goede kwaliteitszorg maak je altijd samen!'

Kwaliteit zorg borgen
Voorzitter Cathy van Beek is verheugd met de benoemingen: "Met dit breed samengestelde en enthousiaste team kunnen we ons gezamenlijk richten op het verder verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg en het genereren kwaliteitsinformatie die voor patiënten, professionals en financiers van de zorg van betekenis is. We gaan in gesprek, aan de slag en maken zo samen van akwa een succes."

Kwaliteitsinstituut voor de ggz
De komende maanden krijgt akwa, alliantie kwaliteit in de ggz nader vorm. Per 1 januari 2019 is de organisatie operationeel en is akwa hét kwaliteitsinstituut voor de ggz. Akwa zet in op kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de geestelijke gezondheidszorg. Dat gebeurt met de (door)ontwikkeling en ondersteuning van de implementatie van kwaliteitsstandaarden en kwaliteitsregistraties. Patiënten, hun naasten en professionals hebben hierbij de regie. Bij de uitvoering zijn ook zorgaanbieders en financiers betrokken.

De Gezonde Samenleving

Lector Berno van Meijel draagt met zijn werk bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.