Amsterdam,
03
oktober
2019
|
14:24
Europe/Amsterdam

Berno van Meijel herbenoemd tot hoogleraar GGZ-verpleegkunde

Berno

De bijzondere leerstoel GGZ-verpleegkunde van Inholland-lector Berno van Meijel is per ingang van 1 oktober met vijf jaar verlengd. Hij blijft met zijn herbenoeming ook de komende jaren verbonden als bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit/VUmc. Het topkader van VU/VUmc oordeelde positief over de resultaten over de afgelopen vijf jaar en de positionering binnen het werkveld van de GGZ-verpleegkunde.

“De verlenging van de termijn is erg belangrijk om het werk van de afgelopen jaren goed voort te kunnen zetten”, aldus prof. dr. Berno van Meijel. Hij uit zijn waardering voor alle inzet die de afgelopen jaren door onderzoekers en docenten is geleverd om tot goede resultaten te kunnen komen. “Samen staan we sterk om het vakgebied van de GGZ-verpleegkunde verder te ontwikkelen.”

De samenwerking tussen Hogeschool Inholland, het Amsterdam UMC (afdeling Psychiatrie), de Parnassia Groep, de Opleidingsinstelling GGZ-Verpleegkundig Specialisten en de vele overige samenwerkingspartners is zeer vruchtbaar gebleken. Berno ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet: “De vele projecten die nu lopen en voorbereid worden, en relevantie hebben voor het onderwijs en de beroepspraktijk, zijn van grote waarde voor de ontwikkeling van ons vak!”.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.