Delft,
17
september
2020
|
12:05
Europe/Amsterdam

Blog: 80/20 in combinatie met het LANCET dieet. Kan dat?

In opdracht van Patrick Huntjens en Nathalie de Ridder, beide lid van het Voedselfamilies Kennisteam, hebben studenten van Hogeschool Inholland nagedacht over de vraag of wij in Zuid Holland voor 80% in ons eigen voedsel kunnen voorzien, rekening houdend met het Lancet dieet. De Voedselfamilies buigen zich al langere tijd over het vraagstuk hoe Zuid-Holland zichzelf zou kunnen voeden. Diverse activiteiten rondom deze vraag zijn reeds opgepakt waaronder bijeenkomsten, rekensommen en een challenge.

Volgens het EAT-Lancet rapport waar 37 internationale wetenschappers aan gewerkt hebben middels rekenmodellen, is het mogelijk om in 2050 de wereldbevolking gezond en duurzaam te voeden. Daarvoor is echter wel het een en ander nodig. Zo moet er meer gezond voedsel op een duurzame manier worden geproduceerd, voedselverspilling worden verminderd en dienen we meer plantaardige en minder dierlijke producten te eten.

Maar hoe realiseren we dit in Zuid-Holland wanneer wij ook de voedselkilometers willen terugbrengen en meer van eigen bodem willen eten? En zou, binnen deze ambitie, het Lancet-dieet ook vertaald kunnen worden naar de cultureel diverse keukens van Zuid-Holland, waaronder de Marokkaans/Turkse keuken, Antilliaanse/Arubaanse keuken, Surinaamse keuken, Aziatische keuken en de Italiaanse keuken? Of dat mogelijk is hebben Inholland-studenten van de opleiding Dier in de duurzame samenleving (Dier- & Veehouderij) onderzocht. Zij kwamen tot de conclusie dat het mogelijk is in Zuid-Holland.

Het huidige grondgebruik in Zuid-Holland is in kaart gebracht. Hierbij is gekeken naar grondsoorten zoals zand, veen en klei en daarnaast naar de verdeling van grondgebruik in hectares. Voor het verbouwen van groenten en aardappelen wordt de meeste grond gebruikt, gevolg door suikerbieten. Daarnaast levert Zuid-Holland fruit, peulvruchten en noten. Op dit moment wordt er nog te weinig geproduceerd om aan het Lancet dieet te voldoen. Alleen de aardappelproductie is groter dan wat we met dit dieet nodig zouden hebben.

Wat dierlijke producten betreft valt het op dat we binnen het Lancet dieet en met een toenemende bevolkingsgroei ook meer vis, rood vlees, kippenvlees en zuivelproducten (melk, kaas, boter, melkpoeder) nodig hebben in de toekomst. Daar tegenover staat echter een daling in het benodigde aantal eieren.

Op dit moment worden nog grote hoeveelheden voedsel Zuid-Holland in getransporteerd. Volgens dit onderzoek is dat echter niet nodig. Zo exporteert Zuid-Holland zelf groenten en fruit naar het buitenland terwijl er te weinig over blijft voor de eigen inwoners. Datzelfde geldt voor zuivel en vele andere producten. De studenten hebben op een kaart aangegeven hoe de import- en export van voedselproducten er in de toekomst uit kan zien zodat Zuid-Holland grotendeels zelfvoorzienend kan zijn.

Op de website die de studenten hebben gemaakt kan het hele onderzoek worden nagelezen inclusief menu’s vanuit de Hollandse keuken, Marokkaans/Turkse keuken, Antilliaanse/Arubaanse keuken, Surinaamse keuken, Aziatische keuken en de Italiaanse keuken.