Amsterdam/Diemen,
14
februari
2019
|
17:34
Europe/Amsterdam

Campus aan het IJ: nieuwbouw als levendig middelpunt

Informatiebijeenkomst voor collega’s in Amsterdam en Diemen

Afgelopen zomer werd bekend dat architectenbureau cepezed het nieuwe pand van Inholland in Amsterdam gaat ontwerpen. En in november 2018 stelde de gemeente Amsterdam het bestemmingsplan vast voor de Sluisbuurt, de wijk op het Zeeburgereiland waar Inholland over een paar jaar naartoe wil verhuizen. Weer een paar stappen dichterbij en dus tijd voor een informatiebijeenkomst voor de collega’s van de betrokken locaties en de HMR.

De afbeeldingen hierboven zijn een impressie van het voorlopige ontwerp

Campus aan het IJ
Na een welkomstwoord door collegelid Marcel Nollen, vertelt vestigingsdirecteur Marij Urlings hoe het allemaal begon. De fysieke verhuizing van Inholland Amsterdam en Diemen naar de Sluisbuurt werd later onze ‘reis naar Zeeburgereiland’. Maar eigenlijk ging het niet eens zozeer over die verhuizing, maar meer over wie wij zijn of willen zijn in de regio: een netwerk van living labs op de as van IJmuiden naar Almere, met ons onderwijsgebouw als levendig middelpunt. “Daarom praten we nu over Campus aan het IJ”, legt Marij Urlings uit. “Niet een fysieke campus, maar een vernieuwende vorm van onderwijs: we werken interdisciplinair aan complexe vraagstukken, samen met stakeholders uit de Metropoolregio Amsterdam. Als we onszelf met Campus aan het IJ positioneren en daarmee zichtbaarder maken, verstevigen we onze positie in de stad en regio.”

Hierna geeft Marij de aanwezigen een korte toelichting op de living labs: nu al actief zijn het Urban Leisure & Tourism Lab, de SAIL Academy en het Future Playgrounds Lab. Daarnaast zijn het Metropolitan Media Lab en de Urban Health Academy nog in oprichting.

Marij Urlings, vestigingsdirecteur Inholland Amsterdam/Diemen
Als we onszelf met Campus aan het IJ positioneren en daarmee zichtbaarder maken, verstevigen we onze positie in de stad en regio.
Marij Urlings, vestigingsdirecteur Inholland Amsterdam/Diemen

Voorlopig ontwerp
Monique Koelewijn, directeur Facilitaire Zaken en Vastgoed, neemt het stokje over en stelt de architecten van cepezed voor. Ze licht toe dat er de afgelopen maanden gewerkt is aan een voorlopig ontwerp, in grote lijnen. Ze benadrukt dat het een concept is; het uiteindelijke ontwerp kan afwijken.

Duurzaam
Job van Stralen van cepezed showt impressies van het voorlopige ontwerp van het toekomstige gebouw. Wat gelijk opvalt, is het vele groen en het grote atrium, meer een soort inpandig ‘stadsplein’, dat geschikt is voor ontvangst. Er loopt een centrale route door het hele gebouw heen – met in het oog springende trappen en een aantrekkelijk perspectief – die het geheel overzichtelijk maar ook levendig maakt. Een deel van het gebouw bevat negen verdiepingen en wordt 40 meter hoog. Alle studielandschappen, collegezalen en werkplekken zijn ook bereikbaar via liften.

Het gebouw is compact, wat tot minder warmteverlies leidt. Sowieso wordt het pand duurzaam, want het is bijna energieneutraal dankzij zonnepanelen op het dak en in de gevels en waterneutraal door regenopvang op het dak. Er komt een groen dak en retentiedak en ook groen op de gevels. Op de derde verdieping komt een dakterras. Het pand krijgt een WKO (warmte-koudeopslag) en stadsverwarming, maar die wordt alleen als back-up gebruikt.

Gezond werkklimaat
Jobs collega Martin van Tooren vertelt meer over de indeling: veel zones zijn flexibel in te delen. Een gezond werkklimaat is heel belangrijk en daar is veel aandacht voor: een frisse uitstraling, goede akoestiek, hoogwaardig klimaatsysteem, veel daglicht, natuurlijke ventilatie, er wordt goed hoogte gecreëerd. En er komen sensoren in de plafonds, waarmee verlichting, het co2-gehalte en zonwering worden gemeten en geregeld.

Monique Koelewijn, directeur Facilitaire Zaken en Vastgoed
We hebben ruimte op de begane grond voor verschillende plintfuncties en willen in gesprek met de buurt en álle organisaties die ook buurtbewoners worden, om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Monique Koelewijn, directeur Facilitaire Zaken en Vastgoed

Uit het verhaal van de architecten en Monique Koelewijn komt naar voren dat er 3000 mensen tegelijk aanwezig kunnen zijn in het gebouw. De zaal reageert bezorgd of dat niet te krap wordt. Monique legt uit dat deze voorgenomen capaciteit gebaseerd is op de meerjarenprognoses studentaantallen en demografische ontwikkeling.

Er komt een parkeerkelder met ruimte voor 70 auto’s en 500 fietsen.

Rolstoeltoegankelijk
De aanwezigen vragen aandacht voor de toegankelijkheid van en faciliteiten in het gebouw voor mensen met een lichamelijke beperking. In de plannen zijn alle vloeren en afdelingen rolstoeltoegankelijk. Ook worden alle bestaande richtlijnen gevolgd. Marcel Nollen zegt toe dat er met extra aandacht naar gekeken wordt in de hele ontwerpfase.

Publiek gebouw
Sommige collega’s zijn benieuwd naar de functie van het nieuwe schoolgebouw in de wijk. Monique Koelewijn legt uit dat we echt een publiek gebouw beogen te zijn. “We hebben ruimte op de begane grond voor verschillende 'plintfuncties' en willen in gesprek met de buurt en álle organisaties die ook buurtbewoners worden, om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. We zijn al met Rijkswaterstaat in gesprek gegaan (die nieuwbouw overweegt in de Sluisbuurt - red). Besproken is om waar mogelijk elkaars faciliteiten te gebruiken, elkaars parkeerplaatsen te delen op tijdstippen waarop we er zelf geen gebruik van maken, en kennis te delen.” De zaal reageert enthousiast op dit voornemen.

Jacqueline van Rennes, opleidingsmanager Mondzorgkunde, stelt voor dat we invloed proberen uit te oefenen op het bestemmingsplan, bijvoorbeeld met betrekking tot de komst van medische voorzieningen. “Waarom starten wij daar niet ons eigen (para)medisch centrum? Daar kan de buurt van profiteren.” Ze krijgt veel bijval.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid baart een aantal collega’s zorgen. Hoe mooi het gebouw ook wordt, als het slecht bereikbaar is, krijgen we geen nieuwe studenten. Monique licht toe dat de infrastructuur aangepakt wordt. De huidige tramlijn 26, die stopt op ongeveer 400 meter van het nieuwe gebouw, wordt komend jaar al verlengd en er komen twee nieuwe buslijnen. Verder is er al sprake van extra tramlijnen, maar die komen later dan onze verhuizing. Dat geldt ook voor de nieuwe fietsbrug. “Er komen 700 jongerenwoningen in de buurt van ons gebouw, waarvan er 500 beschikbaar worden gesteld voor studenten,” vult Monique aan.

De reacties van de aanwezige collega’s op het voorlopig ontwerp en de ideeën erachter zijn positief. Het is duidelijk merkbaar dat de verhuizing erg leeft bij de collega’s in Amsterdam en Diemen. Op meerdere momenten leggen collega’s de verbinding met Campus aan het IJ en de rol die het nieuwe gebouw daarin gaat spelen.

Planning nieuwbouw Inholland (onder voorbehoud)

Wanneer

Gemeente

Inholland

Maart 2019

 

Voorlopig ontwerp gebouw gereed

Augustus 2019

 

Definitief ontwerp gebouw gereed

November 2019

Bestemmingsplan onherroepelijk

 

April 2020

Grond bouwrijp

 

Mei 2020

 

Start bouw

September 2022

 

Opening gebouw

Reacties 1 - 2 (2)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Louay
24
January
2023
is er gratis parkeergelegenheid bij de school of in de buurt ?
Daan Stet
25
January
2023
Dag Louay, op dit moment is dat nog niet bekend. Het pand in de Sluisbuurt is nog in aanbouw
Wouter Krijboldet
01
February
2020
Wat heerlijk, meteen zo’n sprong in wat de Sluisbuurt gaat worden, de eerste klap etc. Direct al leven in de brouwerij, met rondom 10, 15 jaar bouwnijverheid, dat wordt volop genieten de komende jaren!!!