Haarlem,
06
december
2021
|
09:12
Europe/Amsterdam

Citylab Haarlem draagt bij aan vergroening bedrijventerrein

Studenten Inholland presenteren groene wandelroute

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt op Haarlems Business Park Waarderpolder. Zo maakt Parkmanagement Waarderpolder dagelijks werk van verduurzaming en van (nieuwe) projecten die daaraan bijdragen. Die uitdaging werd gedeeld met Citylab Haarlem, een samenwerkingsverband tussen de gemeente Haarlem en Hogeschool Inholland. Vervolgens gingen twee teams met Inholland-studenten uit het Domein Creative Business hiermee aan de slag.

Volgens Linda Tromp, leercoach in Citylab Haarlem, zijn zulke vraagstukken uit de praktijk erg belangrijk voor de ontwikkeling van studenten. “Het gaat niet om een fictieve studieopdracht waar een papieren oplossing voor komt, maar om reële en actuele vraagstukken. Dat geeft meer intrinsieke motivatie, studenten gaan niet aan de slag ‘voor de juf’, maar voor een partner uit het werkveld die kritisch meekijkt. Daarbij krijgen de studenten veel vrijheid en dat is zowel fijn als moeilijk, want het brengt ook grote verantwoordelijkheid met zich mee. Daarom besteden we veel aandacht aan ‘authentiek leiderschap’, waarin studenten op zoek gaan naar de beste versie van zichzelf in verbinding met de wereld. Dat proces overstijgt de opdracht en zelfs de studie. Als een student zichzelf moeilijk kan motiveren, is dat vaak ook op andere vlakken in het leven een probleem. Bij dit soort praktijkgerichte vraagstukken kun je daar grote stappen in maken, juist door die verbinding met de ‘echte’ wereld.”

Leuk en uitdagend
Een van de deelnemende studenten is Charlotte Buiter. Voor haar waren de relevantie en het praktijkgerichte aspect van deze opdracht redenen om de minor ‘Citylab Haarlem’ bovenaan haar lijstje te zetten. Zelf is Charlotte derdejaarsstudent Creative Business, haar groepsleden zijn dat bij Communicatie en Tourism Management. Charlotte: “Dat multidisciplinaire is leuk en tegelijkertijd een uitdaging. Leuk omdat iedereen vanuit een andere visie kijkt en zijn of haar eigen specialiteit inbrengt. Lastig omdat je merkt dat de verschillende opleidingen anders worden vormgegeven en wij onderling dus een andere aanpak hebben. Maar uiteindelijk leer je daarin ook veel van elkaar.”

Voor Charlotte, afkomstig uit Groningen en studerend in Den Haag, was de Waarderpolder onbekend terrein. “Gelukkig kregen we eerst een presentatie van Stan Verstraete van Parkmanagement. Hij heeft ons ook met een fietstocht rondgeleid over het bedrijventerrein en op verschillende plaatsen verteld wat er al gebeurt rondom duurzaamheid. Zowel collectief vanuit Parkmanagement als door individuele bedrijven. Dat gaf een goed beeld en ook ‘gevoel’ bij het gebied waar het om gaat. Zo kregen we al snel de indruk dat er op een bedrijventerrein qua uitstraling wel wat te winnen valt, zal ik maar zeggen. En dat kwam ook naar voren uit het onderzoek dat we hebben gedaan bij mensen die er werken.”

Trechteren en verfijnen
Na de eerste kennismaking gingen de studenten aan de slag met onderzoek, het in kaart brengen van (de behoeften van) de stakeholders en gebruikers, het toewerken naar een scope en het bedenken van concepten. Die concepten werden omgezet in prototypen, die werden besproken met Parkmanagement om ze op basis van de feedback verder te verfijnen en zo stapsgewijs te komen tot een ‘eindproduct’. Charlotte: “We hebben duurzaamheid bij de aanwezige bedrijven gecombineerd met het vergroenen van de omgeving én het stimuleren van medewerkers om meer naar buiten te gaan. Dat leidde tot een concept met wandelroutes, met langs de route informatieborden over wat bedrijven doen aan duurzaamheid.”

Het eindoordeel was aan Stan Verstraete, die vanuit Parkmanagement de opdracht bij Citylab Haarlem had ingebracht. “Het is erg leuk om te zien hoe studenten in zo’n proces eerst nog alle kanten opgaan, en geleidelijk aan toewerken naar zulke concrete ideeën. Daar halen wij als Parkmanagement ook altijd weer iets uit. Naast deze groene wandelroute kwam de andere groep met het idee van een Moespark: een park met ruimte voor groen, sport én om groenten te verbouwen. In beide ideeën is dus aandacht voor vitaliteit en gezondheid, en hoe je de openbare ruimte daar beter voor kunt inrichten. Dat thema, en de vraag hoe je een gezonde werkomgeving creëert, nemen wij ook steeds meer mee in onze plannen. Dankzij de concepten van de studenten krijgen wij dat ook weer wat steviger op het netvlies.”

Spannend en supertrots
Na de afronding van het project, deelde Parkmanagement in haar nieuwsbrief een bericht over de gepresenteerde concepten. Dat leidde ertoe dat Ton Belderok van social enterprise ClimateMatters contact opnam om samen met de studenten de wandelroutes daadwerkelijk vorm te geven. En dus komt er een vervolg voor Charlotte en haar teamleden en besteden zij een nieuwe periode aan de implementatie van hun eigen plan: “Daarbij hebben we het idee van de bordjes losgelaten en ligt de focus meer op de wandeling en op vergroening. Een beetje vergelijkbaar met het concept van de stations-ommetjes: er komen drie routes van 10, 20 en 30 minuten. Met als idee dat wanneer meer mensen buiten bewegen, er ook meer behoefte komt aan groen langs die routes, dat is toch prettiger dan lopen tussen steen en beton.”

“We zijn nu hard aan het toewerken naar een openingsevent, dat zal zijn op 24 januari om 12:00 uur. Ik vind het wel spannend of het aanslaat, maar als dit een succes wordt, ben ik natuurlijk supertrots. En sowieso is het al heel gaaf dat ons idee zo goed is aangeslagen, dat we het nu daadwerkelijk gaan uitvoeren!”.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.