Delft,
22
mei
2019
|
10:09
Europe/Amsterdam

Collaboration for the city of the future

Plan voor vernieuwende minor beloond met Comenius-beurs

Om effectief aan de slag te gaan met maatschappelijke thema’s als klimaatadaptatie, circulaire economie, een gezonde leefomgeving en energietransitie, is het belangrijk dat professionals uit verschillende vakgebieden met elkaar samenwerken en elkaar begrijpen. Om studenten hierop voor te bereiden is er bij Inholland Delft een vernieuwende minor in de maak. Het plan hiervoor van hoofdaanvrager Karin van Beckhoven kreeg vorige maand een Comenius-beurs toegewezen ter waarde van 250.000 euro.

Studenten van diverse opleidingen van Inholland volgen vandaag de dag nog specifieke opleidingen die behoren tot een specifiek programma in landschapsarchitectuur, gezondheidszorg, sociaal werk, stadsplanning of technologie. “Het is de uitdaging om studenten te leren over sectorale grenzen heen te stappen en transdisciplinair te werken”, legt Karin van Beckhoven uit, initiatiefnemer en teamleider van de Inholland-opleiding Landscape & Environment Management. “Daarom gaan we de minor ‘Collaboration for the city of the future’ vormgeven, een intersectorale transdisciplinaire minor, met een leeromgeving in de vorm van een living lab.”

Aan de slag met de kenniswerkplaatsmethodiek
Met behulp van de kenniswerkplaatsmethodiek kunnen studenten van verschillende opleidingen/domeinen in het lab aan de slag in multidisciplinaire teams. Zo leren ze van elkaar én van het werkveld om gezamenlijk aan projecten te werken om steden aantrekkelijker, gezonder, meer sociaal, veerkrachtig te maken met meer biodiversiteit. De minor gaat voor het eerst gegeven worden in 2021. Ook docenten zullen worden getraind in transdisciplinair denken en samenwerken.

“Bij transdisciplinaire samenwerking werk je niet alleen discipline-overstijgend samen maar ook met maatschappelijke actoren zoals burgers en andere betrokkenen”, verklaart Karin. “Dit wordt gedaan bij grote complexe vraagstukken zoals klimaatadaptatie en energietransitie. Veel kennis en creativiteit is vaak aanwezig bij burgers en anderen betrokkenen. Die kennis is goed te gebruiken bij het zoeken naar innovatieve oplossingen en het verkrijgen van draagvlak.”

Bij deze Comenius-aanvraag is naast hoofdaanvrager Karin van Beckhoven een heel team betrokken met docenten, waaronder Nick Pruijn van de opleiding Landscape & Environment Management, en lectoren van de domeinen Techniek, Ontwerpen & Informatica, Gezondheid, Sport & Welzijn, Business, Finance & Law en Agri Food & Life Sciences. Als ontvanger van een Comenius-beurs treedt Karin van Beckhoven toe tot het Comenius Netwerk van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Op 6 juni is zij uitgenodigd om de onderwijsvernieuwing van Inholland te presenteren tijdens het Comenius Festival.

Over het Comenius-programma
Het Comenius-programma is een landelijk stimuleringsprogramma voor onderwijsvernieuwing dat door het Nationaal Regieorgaan Onderzoek (NRO) wordt uitgevoerd. Het stelt docenten in staat om hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. De minister van Onderwijs wil hiermee excellent en bevlogen docentschap zichtbaar waarderen door een bijdrage te leveren aan meer gevarieerde carrières van docenten en onderzoekers op hogescholen en universiteiten. Jaarlijks kunnen docenten voorstellen indienen.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.