Landscape and Environment Management voltijd

Maak jij de stad groener en gezonder? Geef jij om het klimaat?

Hbo Landscape and Environment Management

Voor wie

Over het milieu en het klimaat maak je je misschien wel eens zorgen. Wat zijn de effecten van klimaatverandering? Hoe kan de stad groener en gezonder worden? Je bent onderzoekend van aard en ondernemend genoeg om vernieuwende oplossingen te zoeken. Bijvoorbeeld voor de rol die natuur kan spelen in ons dagelijks leven en gezondheid. Daarnaast heb je voldoende analytisch denkvermogen in huis om met creatieve en spannende oplossingen te komen.

Studieprogramma Landscape and Environment Management

De vierjarige opleiding Landscape and Environment Management combineert de praktijk met theorie. Al tijdens de opleiding kom je in contact met bedrijven uit het werkveld. Hieronder lees je wat je in vier jaar doet. 

Studieopbouw

Studieopbouw in het kort

Als je warmloopt voor natuur en milieu, kun je met LEM je hart ophalen. Het is de enige hbo-opleiding in de Randstad die zich richt op de groene ruimte. En zo divers als het werk in die ruimte is, zo gevarieerd is de opleiding. Enerzijds kijk je kritisch naar milieu en beleid. Anderzijds creatief naar landschap, ecologie en recreatie. Zo kom je terecht in één van de vele beroepen die in dit veld te vinden zijn. Om je daarvoor klaar te stomen stellen we de beroepspraktijk centraal. Reken daarbij op persoonlijke aandacht bij een kleine opleiding in Delft.

Studievormen

 • Theorie
  Als specialist kun je niet zonder stevige theoretische basis. Bouw eraan door hoorcolleges te volgen en mee te doen aan de werkcolleges.
 • Projecten
  Theorie komt extra tot leven in projecten met praktijkopdrachten. Vaak zijn het echte projecten rechtstreeks uit het werkveld.
 • Praktijk
  Buiten, daar gebeurt het. Je oefent je vaardigheden met practica. Neem watermonsters, doe bodemonderzoek, determineer plant en dier. En ga op excursie. Natuurlijk besteed je in het derde en vierde jaar veel tijd aan stage en afstuderen. In binnen- of buitenland.
 • Onderzoek
  Je vaardigheden als onderzoeker horen bij je basiskwaliteiten als toekomstig ingenieur. Zo kun je je meteen ook verdiepen in onderwerpen die jíj interessant vindt.

Twijfel je nog? 
Je hebt ‘iets’ met groen, maar minstens zo veel met dieren. Kijk daarom ook wat Dier- en Veehouderij voor jou betekent. Of ga voor Tuinbouw & Agribusiness als sier-, fruit- of groenteteelt jouw ding is. We bieden het allemaal aan op Hogeschool Inholland Delft, onze ‘groene’ locatie, vlakbij de kassen van het West- en Oostland en de polders van het Groene Hart.

Jaar 1 - Propedeuse

Eerste jaar

Je oriënteert je op het vakgebied. Welk beroepen vind jij interessant? Door een breed aanbod aan vakken leer je het werkgebied kennen. Maak bijvoorbeeld kennis met de milieuproblemen in onze leefomgeving. Leer meer over ecologie en economie en economie, over geografie en omgevingsrecht, duurzaam vervoer en groene recreatie. We leggen daarbij het accent op de Randstad. Naast de vakinhoud staan ook beroepsvaardigheden centraal. Essentieel voor jouw vak zijn bijvoorbeeld onderzoeksmethoden en communicatie met doelgroepen.

Vanaf het eerste jaar volg je verschillende vakken rond leefbaarheid, duurzaamheid en het beheren en inrichten van de (groene) ruimte. Zo leer je de brede vakinhoud kennen, je ontdekt dwarsverbanden en je merkt waar jouw interesses liggen.

Vakken

Fysische geografieBodemkundeMilieubeleidGroen en recreatieRuimtelijke ordeningWaterbeheerNatuur, milieu en ecologie

Jaar 2 - Verdiepen

Tweede jaar

In het eerste halfjaar verbreed je je kennis en verdiep je je in vakken en vaardigheden als milieubeleid, planologie, ontwerpen, vakgerichte computerprogramma's en veldwerk. Nu weet je vast voldoende van het vakgebied om je specialisme verder te bepalen. Kies je voor het profiel Natuur & Landschap of Stad & Milieu? In het tweede studiejaar leer je stap voor stap wat er komt kijken bij het inrichten en beheren van gebieden. Van beleid tot het ontwerpen en maken van beplantings- en beheerplannen.

Keuzeprofielen
In de loop van het tweede jaar kies je uit twee keuzeprofielen: Natuur & Landschap of Stad & Milieu. Een moeilijke keuze? Laat je tijdens de opleiding inspireren door gastcolleges van deskundigen uit de sector. En kijk je ogen uit tijdens de excursies. Want bij deze opleiding hoort natuurlijk veel veldwerk. Praktische vaardigheden, zoals presenteren, onderzoeken en ontwerpen van concrete plannen komen allemaal aan bod. Ook werk je steeds aan echte projecten met een opdrachtgever uit het werkveld. Om je vast een idee te geven van wat jouw keuze inhoudt:

 • Natuur en Landschap.
  Hier staat de natuur centraal. Hoe kun je natuur en landschap beheren, hoe maak je een ondernemingsplan voor een agrarisch ondernemer en hoe voer je flora- en faunaonderzoek uit?
 • Stad en Milieu.
  Je concentreert je op het milieu. Hoe verbeter je de leefbaarheid van een woonwijk? Hoe zorg je voor een omgevingsplan, voor handhaving en toezicht? Wat doe je bij bodemverontreiniging?

Vakken

Regionale planologieMilieukunde (lucht en geluid)Ontwerpen, communiceren, beheren en inrichtenBedrijf en omgevingFlora- en faunaonderzoek

 

Jaar 3 - Stage

Derde jaar

Je loopt een praktijkstage van een halfjaar in Nederland. Of ga voor een avontuur in het buitenland! Turen naar een zwerm flamingo’s met je voeten in kristalhelder tropisch water. LEM is een opleiding om erop uit te trekken als stagiair. Leg contact met een interessante organisatie in de buurt of juist in het buitenland. Dit is jouw kans om meer van de wereld en van jezelf te ontdekken. Voor een extra stempel in je paspoort en op je cv. Want leren door te doen, daar leer je het snelste van.

Werkveld
In de tweede helft keer je met een rijke praktijkervaring terug bij Inholland. Hier volg je onderwijs in water en klimaat, waterkwaliteit, omgevingsplannen, duurzaam toerisme en groene economie. Parallel loopt een groepsproject voor het werkveld. Hier pas je de theorie toe. Maak met elkaar een herinrichtingsplan voor een ecologischer, klimaatbestendiger, beleefbaarder en winstgevender kustgebied.

Samenwerkingen
De opleiding Landscape and Environment Management werkt samen met de Groene Hart Academie. Dit is een kenniswerkplaats waarbij partijen in het Groene Hart samen met onderwijs en onderzoek werken aan vernieuwing van de leefomgeving. Kennisvraagstukken uit de regio worden verbonden aan het onderwijs. Doel van de Groene Hart Academie is een vraagbaak te zijn voor zowel de praktijk als het onderwijs in de groene en openbare ruimte. De Groene Hart Academie brengt kennis en  expertise in het Groene Hart bij elkaar, beantwoordt vragen en creëert nieuwe ideeën en kennis.

De thema`s waar de Groene Hart Academie zich op richt zijn: Natuur & Landschap, Water, Recreatie & Toerisme, Klimaat & Energie, (Verbrede) Landbouw & Ondernemen, Leefomgeving en Greenports (Glastuinbouw & Boomteelt).

De Groene Hart Academie is een samenwerking van de Gemeente Nieuwkoop, Hogeschool Inholland Delft, IPC Groene Ruimte en het Wellantcollege.

Groene Hart Academie  

Jaar 4 - Afstuderen

Vierde jaar

Je begint het jaar met een inhoudelijke verdieping. Kies voor de variant Natuur- en Landschapsbeheer of Omgevingsmanagement. Dan ga je aan de slag met je afstudeeropdracht van vijf maanden. Laat aan een echte opdrachtgever zien dat jij je vak verstaat. Het is opnieuw een kans op een avontuur over de grens. Je rondt de opdracht af met een verslag.

Bachelor of Science
Als beloning ontvang je je diploma. Voortaan mag je je Bachelor of Science of ingenieur noemen.

Ontdek 24/7 opleidingen

Bezoek de Online Open Dag

Lees meer

Download de brochure

 

Probeer de opleiding uit

Kom proefstuderen

Haal het beste uit Landscape and Environment Management

Studiebegeleiding

We vinden het belangrijk dat je je snel thuis voelt bij Inholland. Dat je weet hoe je opleiding in elkaar zit en hoe je effectief studeert. Onze studieloopbaanbegeleiders helpen je op weg. Het overleg vindt plaats in jouw mentorgroep en door middel van groeps- en individuele gesprekken. Bij specifieke leerproblemen, adviseert een studentendecaan je graag.

 

 

Studeren in het buitenland?

Studeren in het buitenland verruimt je blik, vergroot je kennis en biedt je een ervaring waar je je leven lang profijt van hebt. Via het netwerk van Hogeschool Inholland kun je een deel van je studie volgen in Europa, de Verenigde Staten, op Aruba en de Nederlandse Antillen. Of zoek zelf naar een geschikte plek voor jouw stage of afstudeeropdracht. Je behaalde studiepunten tellen mee als je terugkomt in Nederland. En je ervaringen? Die pakt niemand je meer af.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!