Rotterdam,
10
november
2020
|
15:40
Europe/Amsterdam

Conferentie Toekomst Economisch Beroepsonderwijs Rotterdam

Rotterdam

Hoe kan het economisch beroepsonderwijs in de regio Rotterdam beter aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt? Deze vraag staat maandag 16 november centraal tijdens de conferentie Toekomst Economisch Beroepsonderwijs Rotterdam.

Studenten in het economisch beroepsonderwijs verdienen een goed toekomstperspectief na hun opleiding. Een verandering is daarom nodig, erkennen de vier grote onderwijsinstellingen voor economisch beroepsonderwijs Albeda, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland en Zadkine.

De instellingen nodigden een onafhankelijke denktank uit tot een verkenning van de arbeidsmarkt. Uitdagingen en aanbevelingen zijn verwoord in het Manifest Vrije Zones dat eerder dit jaar verscheen. Het manifest vormt de basis voor de conferentie op maandag 16 november van 13.30-14.45 uur.

De digitale conferentie, met voormalig Inholland-collegevoorzitter Jet de Ranitz als dagvoorzitter, biedt vanuit verschillende invalshoeken een perspectief op de toekomst van het economisch onderwijs in de regio. Ook onderwijsminister Ingrid van Engelshoven geeft haar reactie op het initiatief en het manifest.

Uitdagingen en aanbevelingen
Het economisch beroepsonderwijs staat voor uitdagingen, zoals de omvangrijke uitval van studenten, de veranderende arbeidsmarkt en het proces rondom het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s. Ook vinden onderwijsvernieuwingen binnen roc’s en hogescholen nog te geïsoleerd plaats.

Hoe kan het beter? 
De denktank, met prominenten uit bedrijfsleven, politiek en wetenschap, ziet mogelijkheden in vernieuwende ‘zones’ met meer vrijheidsgraden voor curriculumvernieuwing en financiering. Ook grensoverschrijdende samenwerkingen binnen en tussen de roc’s en hogescholen, en met het werkveld bieden volop kansen. Vooral samenwerking die gericht is op nieuwe onderwijsvormen met crossovers tussen opleidingen in de domeinen economie, zorg, techniek en ict is noodzakelijk. Een rol voor de overheid is weggelegd in het bevorderen van het innovatievermogen van het onderwijs.

Meer informatie
Meer informatie over het programma, de verkenning, de denktank en reacties van bestuurders op het manifest zijn op deze website beschikbaar.

Aanmelden
De digitale conferentie op 16 november vindt plaats tussen 13.30 en 14.45 uur. Geïnteresseerd? Meld je dan aan.