26
februari
2024
|
08:00
Europe/Amsterdam

Cursus Didactiek Light: meld je aan!

gs-ms-inholland82-1

Behoefte aan handvatten op het gebied van didactiek? Geef je op voor de cursus Didactiek Light. In dit leertraject komen de basisbeginselen van de didactiek aan de orde. Een onmisbaar onderdeel voor alle beginnende docenten in het onderwijs. We starten weer een nieuwe groep op woensdag 15 maart. Je kunt je aanmelden via het Leerportaal

Doelgroep
Onder het motto 'Geen docent onvoorbereid voor de klas' wordt aan beginnende docenten van alle domeinen een korte didactische training aangeboden. Didactiek Light neemt je vijf dagdelen mee in de basisprincipes van de taakgebieden van de (praktijk-)docent. Het lesgeven staat centraal: activerend didactisch handelen, het inzetten van verschillende werkvormen, het voorbereiden en ontwikkelen van onderwijs, het begeleiden van studenten, het omgaan met een heterogene groep en toetsen. Ook wordt ingegaan op de kenmerken van het onderwijs en de organisatie van onze hogeschool, de kaders vanuit de wet en de specifieke situatie bij Inholland. Onderwijsassistenten kunnen aansluiten. Voor hen bestaat de cursus uit drie dagdelen; De training start op 15 maart.

Meer informatie en aanmelden