Diemen,
21
oktober
2019
|
09:42
Europe/Amsterdam

Dag van het onderwijs: sturen op effectief samenwerkend leren

Meld je nu aan!

14 november is de Dag van het Onderwijs in Diemen. De focus ligt op ondersteuning van technologie in het onderwijs. Hoe kunnen we studenten sneller, slimmer en beter laten studeren? In deze serie lees je meer over de workshops die aangeboden worden. Met deze week: lector Jos Fransen over de TeamTester. Sturen op effectief samenwerkend leren.

Leestijd: +- 2 minuten. 

Jos Fransen is lector Teaching, Learning & Technology bij Inholland. Hij geeft een introductie over de applicatie TeamTester. Jos, wat is TeamTester?
"De TeamTester is een opbrengst van mijn promotieonderzoek naar samenwerkend leren. In samenwerking met de dienst IVT van Inholland is de TeamTester nu als digitale applicatie beschikbaar. Met de TeamTester krijg je inzicht in hoe teams van studenten functioneren als ze samenwerken aan een groepsproduct. De informatie die dat oplevert helpt teams om effectief te worden en biedt de docent handreikingen om samenwerkend leren goed te begeleiden."

Hoe ziet de workshop eruit?
"In de workshop zal informatie worden gegeven over de achtergrond en de inhoud van de TeamTester, en over wat docenten en studenten ermee kunnen. Vervolgens laten we zien hoe de applicatie werkt en presenteren we een voorbeeld uit de praktijk. Daarna kunnen deelnemers zelf ervaren hoe de applicatie werkt, dus een laptop meenemen is aan te raden."

Waarom is het relevant om mee te doen met deze activiteit?
"In bijna alle opleidingen wordt gewerkt met samenwerkend leren waarbij studenten in teams werken aan een groepsproduct. Vaak verloopt die samenwerking niet goed en vallen de resultaten tegen. Studenten klagen veel over meeliftgedrag en docenten weten niet goed hoe het proces van samenwerking begeleid moet worden. De TeamTester geeft inzicht in de teamontwikkeling en maakt studenten bewust van aandachtspunten waaraan gewerkt moet worden om effectief te worden als team. Dat helpt de studenten, maar ook de docent want daarmee krijgt deze goed inzicht in hoe teams functioneren en welk advies ze moeten krijgen om beter te functioneren."

Wat hoop je dat onze collega’s meekrijgen?
"Allereerst dat docenten zich bewuster worden van de complexiteit van samenwerkend leren en dat het zeker niet vanzelfsprekend is dat dit goed verloopt. Daarnaast kunnen docenten ervaren hoe de TeamTester hen kan helpen om teams te begeleiden. Daarmee is het een goed voorbeeld van effectieve inzet van technologie in het onderwijs."

Wil jij weten hoe we onze studenten sneller, slimmer en beter kunnen laten studeren? Kom op donderdag 14 november naar de Dag van het onderwijs in Diemen. Meld je nu aan!

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.