Haarlem,
23
november
2018
|
09:55
Europe/Amsterdam

'De kunst van het vragen stellen'

Actualiteitencollege Carin Wevers op 14 december bij Inholland Haarlem

carin_wevers2

Carin Wevers, docent filosofie en onderzoeker Sociale studies aan de Zuyd Hogeschool en eigenaar filosofiepraktijk De Vrije Radikaal, spreekt vrijdag 14 december bij Inholland Haarlem over haar recent verschenen boek 'Kan ik er wat aan doen?' over hoe sociale professionals trouw kunnen blijven aan de kernwaarde.

Sociale professionals leggen van oudsher relaties tussen individuele, sociale, maatschappelijke en politiek-ethische vraagstukken. Daarmee levert hun werk een bijdrage aan het sociaal kapitaal van de samenleving en bevorderen ze sociale inclusie.

Wevers gaat in op de hernieuwde aandacht in het hoger onderwijs voor filosofische en politiek-ethische vraagstukken. Zij wil studenten en professionals stimuleren om na te denken over de verschillende aspecten van de beroepspraktijk met als doel het sociaal reflectieve vermogen van hen te verruimen en te verdiepen, ze bewuster te maken van eigen standpunten, ze te stimuleren deze ter discussie te stellen en ze te leren van perspectief te wisselen.

Het belooft een levendig college te worden met omlijsting van de speciale bij het boek behorende website, waar onder andere opdrachten, filmmateriaal en een portrettengalerij met informatie over de besproken filosofen en wetenschappers.

Tijd, locatie en aanmelden
De lezing vindt plaats vrijdag 14 december van 15.00 tot 17.00 uur bij Inholland Haarlem. Je kunt je aanmelden via de website. De organisatie van de lezing is in handen van het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland, mede op initiatief van de Inholland-onderzoekslijn Empowerment en Professionalisering Sociaal Domein.