26
februari
2024
|
13:47
Europe/Amsterdam

De vlag kan uit bij MBRT en MIRO

MBRT_Haarlem_016

Niet alleen bij geslaagde studenten en scholieren kan de vlag uit, maar ook bij de bacheloropleidingen Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) en de masteropleiding: Medical Imaging /Radiation Oncology (MIRO). Op 11 en 12 mei zijn deze opleidingen gevisiteerd met een zeer geslaagd resultaat. In dit artikel vertellen ze meer over het proces en geven ze tips voor andere opleidingen.

“Het proces verliep heel soepel binnen het team. Voorheen was een visitatie een heel spannend traject maar doordat we al zoveel kwaliteitsinstrumenten gebruiken ook tússen visitatiemomenten door, zou de uitslag eigenlijk geen verrassing moeten zijn”, aldus Noortje Jonker, teamleider MBRT & MIRO. “Tegenwoordig is een visitatie veel meer een ontwikkelingsgericht instrument, waarbij je als opleiding bij alle onderdelen wordt betrokken. Dat zorgt voor meer ontspanning in het team. We hadden tissues klaargezet, maar deze bleken niet nodig! Het visitatiepanel werd rondgeleid door onze studenten, heeft gesproken met het werkveld en docenten en heeft zo alle informatie bij elkaar kunnen verzamelen om een goed beeld te kunnen vormen van onze opleidingen”. Renée Schuitmaker, docent & coördinator kwaliteitszorg en –onderwijs, vult aan: "We deden het traject echt met elkaar, ook het schrijven van de zelfevaluatie. Het traject bracht energie, het heeft gemaakt dat op aspecten onze werkwijze en samenwerking is verbeterd. Op de visitatiedagen zelf was het gezond spannend, maar het gaf ook een goed gevoel om de opleiding samen met studenten en het werkveld te kunnen laten zien en veel complimenten te ontvangen”.

MBRT_Haarlem_09

Visitatie de beste inwerkmethode 
Noortje startte samen met haar collega Fleur Wit in juni 2022 als teamleiders en kon direct aan de slag met het visitatietraject. “In feite hadden we ons geen betere inwerkmethode kunnen wensen. Voor een visitatie moet je je opleiding volledig doorgronden en van alle ins en outs op de hoogte zijn. We zijn bij onze start direct aan de slag gegaan om er samen met het team, de coördinator kwaliteitszorg en ondersteunende staf een gezamenlijk succes van te maken. Het is wél een heel intensieve start in een nieuwe rol. 

Complimenten en aandachtspunten 
Noortje: “In het advies van het auditpanel komen veel complimenten naar voren voor de MBRT- opleiding waar we erg blij mee zijn. We hebben een mooie opleiding en dit werd bevestigd door studenten en alumni. Studenten hebben overzicht en weten wat van hen verwacht wordt. Er staat een stevig docententeam en docenten zijn laagdrempelig benaderbaar. De opleiding is stevig verbonden met andere opleidingen in het land, we zijn ook internationaal goed aangehaakt. En niet onbelangrijk: zelden hebben zij een lectoraat gezien dat zo verbonden is met de opleiding”. 

“Over MIRO is aangegeven dat het een goed georganiseerde opleiding is waarbij er veel waardering is hoe wij omgaan met het verstevigen en versterken van de positionering van de beroepsbeoefenaar en het creëren van een horizontaal en verticaal loopbaanperspectief”, vertelt Fleur Wit. “En natuurlijk zijn er ook aandachtspunten: blijven investeren in transparantie en navolgbaarheid, ethiek nog beter verweven in ons programma, maar het is een beperkt aantal punten waar we ook direct vervolgstappen mee kunnen zetten”. 

Verbonden met het lectoraat Medische Technologie 
Het lectoraat is inderdaad op allerlei manieren betrokken bij MBRT en MIRO, vertelt Harmen Bijwaard, lector Medische Technologie, onder andere door reguliere overleggen met de teamleiders, met de onderzoeksgroep, de leergemeenschappen van MBRT alsook door de deelname in de raad van advies van de MIRO. Daarnaast wordt er voorlichting gegeven aan studenten en studeren er jaarlijks rond de 20 studenten bij het lectoraat af. Maar ik denk dat de belangrijkste verbinding wordt gelegd door deelname van (ex-)docenten van MBRT en MIRO in de kenniskring van het lectoraat. Dat zorgt ervoor dat de juiste thema's op de agenda komen en dat projecten worden bedacht en uitgevoerd die direct impact hebben op de MBRT en/of MIRO. Laat docenten meedenken en studenten meedoen met het opzetten en uitvoeren van onderzoek zodat dat direct ten goede komt aan hun eigen opleiding(en)”. 

Banenkans MBRT & MIRO vrijwel 100% 
Ook na het afronden van deze visitatie zitten de teams niet stil, vertelt Noortje. “Er zit ongelofelijk veel drive en kennis in onze teams. We hebben ook de ambitie om aan de slag te gaan met een curriculumvernieuwing voor de bachelor, waardoor de opleiding zich nog meer richt op studentenbinding. Bij de master MIRO zijn we aan het onderzoeken of een bekostigde variant haalbaar is. Uiteindelijk moet je als opleiding blijven vernieuwen en meegaan met je studenten en met de tijd. De vraag naar medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundigen (MBB’er) wordt steeds groter. Wist je bijvoorbeeld dat de banenkans bij afstuderen momenteel vrijwel 100% is? Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat onze studenten werken met de meest recente techniek en om kunnen gaan met toenemende bevoegdheden als zij afstuderen.” 

Begin op tijd, wees open en betrek je team 
De laatste tips die Noortje heeft voor andere opleidingen die een visitatie zijn heel overzichtelijk: “Op tijd beginnen klinkt als een open deur, maar het voorkomt zogenoemde ‘visitatiedruk’ in je team. De proefvisitaties met de eigen Inholland auditorenpool waren een goede voorbereiding en getuigde echt van een collegiale waardering van ons werk met ruimte voor een kritisch noot. Betrek iedereen in de voorbereidingen, uiteindelijk is dit echt een teamprestatie. Geen gesloten deuren of ivoren torens, maar juist open zijn in je aanpak.“ 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.