Den Haag,
20
juli
2020
|
09:33
Europe/Amsterdam

Diversiteit en inclusie, waar staan wij als Inholland?

Welke ideeën heb jij? Laat het ons weten en doe mee!

De afgelopen weken hebben voor een belangrijk deel in het teken gestaan van het debat over discriminatie en racisme naar aanleiding van de gebeurtenissen in de VS en de wereldwijde reacties daarop. Ook in Nederland.

In dit debat komt naar voren dat aandacht voor ongelijke kansen en ongelijke behandeling als gevolg van iemands etnische achtergrond of uiterlijk in onze samenleving op diverse terreinen ontzettend belangrijk is. Evenals aandacht voor de pijn die dit oproept bij de mensen die het betreft. En dat nu het moment is gekomen daadwerkelijk tot veranderingen te komen.

Onze hogeschool draagt uit persoonlijk en dichtbij te willen zijn. Dat betekent dat alle studenten en medewerkers zich thuis voelen, dat verschillen worden gewaardeerd en dat de talenten van iedereen worden benut.

Een debat op diverse manieren, open voor iedereen
Als hogeschool willen we een bijdrage leveren aan dit debat door alle stemmen die er zijn en die gehoord willen worden ook te laten horen. We zullen dat op een reflectieve manier doen. Inholland heeft een traditie van aandacht voor diversiteit en doet dat samen met medewerkers en studenten. Bijvoorbeeld in de Community of Practice Diversiteit, een groep betrokken Inholland-collega’s die inzichten en ervaringen uitwisselen op het gebied van diversiteitvraagstukken. Ook de onderzoekslijn Diversiteitvraagstukken draagt bij aan het bieden van inzichten en het ontwikkelen van kennis en interventies als het gaat om kansengelijkheid in een diverse samenleving.

Aandacht vragen blijft noodzakelijk
Ondanks datgene wat we doen, realiseren we ons dat dat nog altijd niet genoeg is zolang er studenten of medewerkers zijn die zich niet gehoord of niet gezien voelen. Het gaat daarbij niet alleen om gevoelens van uitsluiting op basis van huidskleur, maar het gaat ook over gender, seksualiteit, cultuur, geloof of functiebeperkingen en op basis van andere gronden. Inholland stelt dat diversiteit een kracht is en wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin verschillen er mogen zijn en worden beschouwd als toegevoegde waarde van iemand. Zo lang dat nog niet het geval is, of dat gaat om je (nog niet) thuis te voelen op de hogeschool of gediscrimineerd worden bij het vinden van een stageplek bijvoorbeeld, is het belangrijk hier aandacht voor te blijven vragen.

Wat doen we en wat gaan we doen?

  • Op 23 juni heeft een online debat plaatsgevonden met studenten en medewerkers van Inholland waarin op een open en constructieve wijze is gesproken over discriminatie en racisme. Deze debatten zullen worden voortgezet, ook in het Engels;
  • Op dit moment voert de onderzoekslijn Diversiteitvraagstukken een onderzoek uit naar binding en thuis voelen van LHBTQI+-studenten bij Inholland. De uitkomsten worden het komende studiejaar breed gedeeld;
  • Het onderzoek naar stagediscriminatie dat de onderzoekslijn Diversiteitvraagstukken samen met de onderzoekslijn Inclusie en de Creatieve Industrie uitvoert, levert niet alleen concrete interventies op voor onze opleidingen, maar resulteert ook in een documentaire waarin jongeren op zoek naar een stageplek worden gevolgd;
  • Samen met de onderzoekslijnen Jeugd en Samenleving, Dynamiek van de Stad en Pedagogische Opdracht voert de onderzoekslijn Diversiteitvraagstukken een pilot-onderzoek uit naar mentoring van eerstejaarsstudenten;
  • Samen met de Haagse Hogeschool en Universiteit Leiden wordt een training ontwikkeld waarin docenten worden ondersteund bij het lesgeven aan een diverse klas;
  • Onderzoeken van het onderzoekslijn Diversiteitvraagstukken worden uitgevoerd samen met studenten van Inholland. Ook biedt de onderzoekslijn ruimhartig afstudeerplekken aan studenten aan;
  • In de Community of Practice Diversiteit wordt het gesprek over diversiteit voortgezet en ervaringen en kennis gedeeld;
  • Door het tekenen van de Charter Diversiteit laat Inholland zien dat ze ook beoogt de instroom van haar personeel meer divers te maken. Een representatieve afspiegeling van haar studentenpopulatie is essentieel.

Inholland wil je uitnodigen mee te praten in dit debat om ervoor te zorgen dat we inclusie binnen onze hogeschool daadwerkelijk realiseren en gevoelens van racisme, discriminatie of uitsluiting actief tegen gaan. Welke ervaringen, ideeën en interventies zie jij voor ogen? We nodigen je graag uit om mee te doen. Je kunt via mail contact opnemen met Machteld de Jong, lector Diversiteitsvraagstukken en initiator Community of Practice Diversiteit.

Aanmelden voor de Community of Practice Diversiteit kan via het online formulier.