Amsterdam,
29
september
2020
|
10:12
Europe/Amsterdam

Docent Verloskunde promoveert op moeder-kindbinding

Moeder-kindbinding vanuit het perspectief van de moeder koos Elke Slagt-Tichelman als onderwerp voor haar proefschrift. Gisteren promoveerde de onderzoeker en docent aan de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG, locatie Groningen) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar proefschrift heeft als titel: “Moeder-kindbinding: determinanten en impact op de ontwikkeling van het kind, Uitdagingen voor de geboortezorg.”

De emotionele band die een moeder ervaart ten opzichte van haar kind, ontwikkelt zich al tijdens de zwangerschap en blijft stabiel tot de kindertijd. Het doel van Elkes proefschrift was om enkele mechanismen rondom moeder-kindbinding beter te begrijpen. Een ander doel was om kennis over de overgang naar het moederschap en de moeder-kindbinding te vergaren, die praktisch bruikbaar is voor zorgverleners.

Haar bevindingen ondersteunen de theorie dat moeder-kindbinding een proces is dat vroeg in de zwangerschap begint en postnataal doorgaat. Er is nu meer bewijs dat suboptimale moeder-kindbinding – bijvoorbeeld veroorzaakt door depressieve symptomen bij de moeder – bijdraagt aan gedrags- en emotionele problemen van kinderen.

Elke raadt zorgverleners in de dagelijkse praktijk aan om de moeder-kindbinding en de overgang naar het moederschap al vroeg tijdens de zwangerschap aan de orde te stellen en dit tijdens de zwangerschap te blijven doen. Interventies zoals groepseducatie gericht op binding en gehechtheid zijn tot nu toe het meest belovend gebleken om moeder-kindbinding te optimaliseren.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.