Den Haag,
17
april
2020
|
10:00
Europe/Amsterdam

‘Docenten hebben behoefte aan ondersteuning activerend online onderwijs’

Onderzoekslijn TLT presenteert eerste resultaten verkenning online onderwijs

Docenten bij computer

Bij het vormgeven van online onderwijs, hebben docenten vooral behoefte aan ondersteuning van collega’s met meer ervaring. Dit is een van de conclusies van een eerste verkenning van de onderzoekslijn Teaching, Learning & Technology (TLT) naar ervaringen van docenten met online onderwijs. Verder zijn docenten positief over het verzorgen van online onderwijs, al is het wel vermoeiender dan regulier lesgeven. “Het is even wennen, maar ook een uitdaging.”

Vanwege het coronavirus is fysiek onderwijs niet meer mogelijk en werken we ‘op afstand’. Docenten gingen massaal aan de slag met Moodle, Teams en andere omgevingen om het onderwijs online vorm te geven. Onderzoekers van de onderzoekslijn Teaching Learning & Technology hebben een eerste verkenning uitgevoerd naar de ervaringen van docenten in de periode van half maart tot begin april met het verzorgen van online onderwijs en welke ondersteuning ze daarbij hebben ervaren of nog wensen.

De antwoorden laten zien dat veel docenten online vooral onderwijsactiviteiten vormgeven dat ze voor half maart al gewend waren om uit te voeren. Wat voorheen face-to-face werd gedaan wordt nu online gedaan.

Docenten hebben behoefte aan ondersteuning bij het vormgeven aan activerende werkvormen zodat de betrokkenheid van studenten bij het eigen leerproces ook wordt versterkt. Zij geven aan dat naaste collega's hen het meest geholpen hebben bij het verzorgen van online onderwijs en benadrukken het belang hierbij van ondersteuning door meer ervaren collega's.

Ook onderstrepen zij het belang van ondersteuning door onderwijs- en ICT-experts en de informatie die de hogeschool aanbiedt via het platform Online Onderwijs Ondersteuning. Wel mist men een heldere structuur in deze informatie. Het ontbreekt docenten ook aan tijd om kennis te nemen van alle beschikbare informatie, dus een goede structuur is daarom belangrijk.

De vragenlijst nog niet ingevuld? Dit kan alsnog!

Wij van TLT zijn erg benieuwd naar jullie ervaringen met het verzorgen van online onderwijs in de periode sinds 16 maart. Welke ondersteuning heeft geholpen en wat zijn jullie wensen zijn op dit gebied? Heb je de vragenlijst nog niet ingevuld?  Doe dit alsnog! Dit levert ons een nog beter beeld op van wat er nu gebeurt en waar nog behoefte aan is.

Check voor meer informatie:

Wil je meer weten over online onderwijs? Ga naar het platform Online Onderwijs Ondersteuning. 

Reacties 1 - 2 (2)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Tessa
15
February
2021
Ik ben zeer benieuwd naar de vragenlijst die is gebruikt om te inventariseren welke ondersteuningsbehoefte er zijn vanuit de docenten. Zou ik die nog ergens kunnen inzien?
Elles van Asseldonk
25
May
2020
Wat een bemoedigend stuk! Ik doceer bij Business Innovation en heb ook dezelfde hulpvraag, en daarom dit youtube kanaal begonnen. Er staat pas 1 filmpje op. https://www.youtube.com/watch?v=w0IN-qg_2kQ

Misschien interessant om te delen?