Den Haag,
18
oktober
2019
|
15:07
Europe/Amsterdam

Drie (docent)onderzoekers krijgen promotiebeurs

Drie (docent)onderzoekers van Hogeschool Inholland hebben in de zomer een Promotiebeurs voor Leraren toegekend gekregen. Met de beurs van de Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) krijgen zij de kans zich verder te ontwikkelen en de aansluiting tussen universiteiten en (hoge)scholen te versterken. De onderstaande drie docenten hebben de NWO promotiebeurs ontvangen. (foto: Annick Elzenga)

‘Prognosticeren van productie en modelleren van het marktaanbod in glasgroenten’
Marinus van Haaften, opleiding Tuinbouw & Agribusiness Inholland Delft – TU Delft

Het promotieonderzoek van Marinus ligt in het verlengde van het project Samenmarkt van Inholland-lector Olav van Kooten (Duurzame verbindingen in de Greenport). Marinus ontwikkelt een gamingsimulatie om verschillen tussen prognose en marktaanbod te verkleinen. Om een betere oogstprognose te verkrijgen en strategisch gedrag van ketenpartners in beeld te brengen. Een nauwkeuriger prognosemodel zorgt voor stabielere verhoudingen tussen ketenpartners. Samen met duidelijkheid omtrent strategisch gedrag leidt dit tot een evenwichtiger marktaanbod.

“Het krijgen van deze beurs biedt continuïteit in de onderzoekslijn en in de integratie van de driehoek onderwijs, praktijk en onderzoek,” geeft Marinus aan in een reactie. “Ook is dit onderzoek erg relevant voor de tuinbouw(praktijk) en draagt het bij aan de inhoudelijke ontwikkeling van het tuinbouwonderwijs binnen de hogeschool. Bij succesvolle afronding profiteren daar naast mijzelf ook vele anderen van, zoals bedrijven, collega’s en docenten!”

‘De vaardighedenbenadering en toegang tot het rechtssysteem; het in kaart brengen en ontwikkelen van de juridische vaardigheden van thuiswonende ouderen om hun toegang tot het rechtssysteem te bevorderen.’
Ann-Katrin Habbig, opleiding HBO-Rechten Inholland Rotterdam – Universiteit Utrecht

Ann-Katrin geeft les in internationaal en Europees Recht, onderzoeksvaardigheden en is afstudeerbegeleider. Daarnaast is ze onderzoeker bij de Inholland-onderzoekslijn Toegankelijkheid van het recht van lector Ineke van de Berg. In haar onderzoek wil Ann-Katrin bekijken hoe ouderen met de vaardighedenbenadering beter toegang hebben tot het rechtssysteem en een eerlijke uitkomst kunnen bereiken. Studenten van de opleidingen HBO-Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening worden direct bij het onderzoek betrokken.

“Voordat ik bij Inholland kwam werken heb ik al een aantal jaren als onderzoeksassistente gewerkt en wilde graag naast het lesgeven weer onderzoek doen,” zegt Ann-Katrin. “Ik was al langer geïnteresseerd in de capability-approach en heb nu de kans om dit op een unieke wijze met een juridisch onderwerp te verbinden. Ik was dan ook erg blij dat het project positief geëvalueerd werd. De lerarenbeurs is een ideale mogelijkheid om je voor een langere tijd op een project te richten en geeft de mogelijkheid om je helemaal in een onderwerp te verdiepen.”

Smart contracts als reguleringsinstrument in het privaatrecht
Erwin de Vries, Techniek, Ontwerpen & Informatica Inholland Haarlem – Universiteit van Tilburg

Smart contracts op een blockchain maken het mogelijk om overeenkomsten zichzelf te laten uitvoeren. Hoewel dit aantrekkelijk lijkt, bestaan er juridische en technische belemmeringen voordat smart contracts breed in de markt kunnen worden toegepast. Erwin richt zich met zijn promotieonderzoek op het onderzoeken van juridische belemmeringen, en het ontwikkelen van best practices.

Professionalisering door promotie
Inholland wil met onderzoek tot nieuwe kennis, inzichten en producten komen die bijdragen aan het oplossen van vraagstukken die in de beroepspraktijk en in de maatschappij leven. De profielkeuze van een gezonde, duurzame en creatieve samenleving is het uitgangspunt. Door professionalisering via promotietrajecten dragen docenten bij aan de kwaliteit van onderwijs en kunnen het onderzoekend vermogen van zowel de instelling, docenten als studenten versterken.

Wil je promoveren en heb je ondersteuning nodig? Dan bieden we bij Inholland individuele coaching en intervisie. Hier vind je meer informatie. De volgende intervisiebijeenkomst voor promovendi is gepland op 4 februari van 15.00 tot 17.00 uur in Amsterdam.