29
juni
2023
|
11:16
Europe/Amsterdam

Duurzame living labs van start in Suriname en Caribisch Nederland

Overzees samenwerken aan oplossingen voor duurzame vraagstukken

Duurzame living lab veldtrip

De landbouwsector van Caribisch Nederland verduurzamen en de ontbossing van Suriname tegengaan. Het zijn de hoofddoelen van twee living labs die deze maand van start zijn gegaan. Studenten en (docent)onderzoekers van Hogeschool Inholland combineren onderwijs en onderzoek en werken multidisciplinair aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Ze werken hierin samen met (lokale) overheden, bedrijven, kennisinstellingen en jongeren. 

Food Resilient Futures 
Bij Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp was deze week de kick-off van het project ‘Food Resilient Futures’ gericht op de duurzame ontwikkeling van de landbouw in Bonaire. De eilanden Bonaire, Saba en St Eustatius, die tot de bijzondere gemeenten van Nederland behoren, hebben een groot potentieel om lokaal voedsel te produceren. Toch wordt de overgrote meerderheid geïmporteerd uit Venezuela, de VS en Nederland. De landbouw wordt ook niet gezien als een aantrekkelijke sector voor jongeren, die liever vertrekken van de eilanden. 

Juist daarom krijgen jongeren een belangrijke rol in het genoemde project, dat bijdraagt aan ‘water smart’ en natuurinclusieve voedselsystemen via een participatief proces. Caribische jongeren die in Nederland studeren worden opgeleid tot facilitator en gaan op Bonaire, St Eustatius en Saba workshops verzorgen. Zo kunnen jongeren samen scenario’s ontwikkelen voor de toekomst van gezonde en lokale voedselvoorziening. Dit zal plaats vinden in een living lab, een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en jongeren. 

Duurzame living lab workshop

Goed voor Suriname én het Amazone-gebied
Eerder deze maand ging ook een living lab van start om nieuwe kennis te genereren en toe te passen bij het duurzaam gebruik van de bossen in Suriname. Zoals bekend vormt ontbossing wereldwijd een bedreiging voor klimaat en biodiversiteit. In tropische landen zoals Suriname is ontbossing bovendien een bedreiging voor lokale gemeenschappen die in het bos leven en afhankelijk zijn van de goederen en diensten die het bos hun levert.

Het living lab onderzoekt hoe het bosbestuur verbeterd kan worden en ontwikkelt nieuwe manieren om de duurzaamheid van activiteiten in het bos te monitoren. Het lab helpt bovendien lokale bewoners met concrete verdienmodellen voor het gebruik van goederen en diensten uit het bos. Het project en resultaten kunnen als voorbeeld dienen voor aangrenzende landen die deel uitmaken van het Amazone-gebied.

Een missie met ondernemen hoog in het vaandel
Vanuit het onderwijs is Erik Hendriks een van de betrokken docenten. Vanuit zijn opleiding Business Studies krijgt hij de rol om betrokken studenten en jongeren tot ondernemen aan te zetten. “Het gaat hier om een nieuwe werkwijze om lokale stakeholders samen te brengen met onderwijs en onderzoek. Uniek ook, zoals op de Caribische eilanden, is om de jeugd in te zetten. Een mooie manier om de betrokkenen op verschillende manieren te leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen voedsel.”

In genoemde projecten werken meerdere hogescholen samen, onder leiding van het lectoraat Communication Participation and Social Ecological Learning (CoPSEL) van Hogeschool Van Hall Larenstein. Vanuit Hogeschool Inholland is de kenniskring van het lectoraat Finance & Accountancy (lector Hans Bossert) en het lectoraat Investeren in circulaire land- en tuinbouw (Gerry Kouwenhoven) betrokken én studenten en docenten van de opleidingen van de domeinen Agri, Food & Life Sciences en Business, Finance & Law. Voorbeelden van andere projecten zijn ‘Van crisismanagement naar risicomanagement in de agrarische sector’ en het living lab Duurzame Bedrijfsovername.

De onderzoeksprojecten zijn medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.