Dordrecht,
08
januari
2024
|
15:36
Europe/Amsterdam

'Een belangrijke stap op weg naar meer inclusief onderwijs'

Samenwerking SPON en Inholland Dordrecht

“Inclusiviteit in het onderwijs is belangrijk voor Inholland. Wij vinden dat ieder kind alle kansen en mogelijkheden moet krijgen om zich te ontwikkelen. We werken samen met scholen met verschillende onderwijsvisies en vinden dus ook dat we het specialistische onderwijs een plek moeten geven. Aan de andere kant moeten onze studenten de ruimte krijgen om te verkennen waar hun passie ligt. Ook daar ligt een belangrijke rol voor Inholland.”

Satish Rambhadjan, teamleider van het domein Onderwijs & Innovatie van Inholland Dordrecht, is enthousiast over de samenwerkingsovereenkomst die onlangs werd getekend met Specialisten in Passend Onderwijs (SPON). Deze organisatie verzorgt passend onderwijs voor leerlingen van 4 tot en met 20 jaar op 10 scholen in de regio Drechtsteden en Gorinchem. Het onderwijs van SPON biedt kleinschaligheid, individuele aandacht en een optimale leeromgeving die past bij de didactische en pedagogische mogelijkheden van de leerlingen.

Waardevolle bijdrage
Christa van Delen, voorzitter van het college van bestuur van SPON: “Wij vinden het belangrijk dat we onze toekomstige leerkrachten een plek kunnen bieden waar ze onze kinderen kunnen leren kennen. Zo levert deze samenwerking een waardevolle bijdrage een meer inclusief onderwijs op. Want dat begint bij de bron: de PABO-studenten die straks voor de klas zullen staan. We gaan hen stageplekken bieden op onze scholen omdat we het hen gunnen de praktijk op onze scholen te leren kennen.”

Satish: “Passend onderwijs betekent vooral dat je snel signaleert wat een kind nodig heeft. Daarom kun je het niet los zien van het reguliere onderwijs. Wij willen professionals opleiden die zo vroeg mogelijk zien wat het beste is voor het kind. Het is heel fijn dat we daarbij nu ook gebruik kunnen maken van de kennis en kunde van de leerkrachten bij SPON. De samenwerking zit dus heel sterk op de inhoud. De centrale vraag is: wat kunnen we samen doen om het onderwijs nog inclusiever maken?”

Anderhalf uur in een busje
Christa: “Het specialistisch onderwijs groeit. Het is nu eenmaal lastig om iedereen een plek te geven in het reguliere onderwijs. Het gaat om kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking, maar ook kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Die kinderen wil je niet dagelijks anderhalf uur in een busje zetten om naar school te gaan. Om die reden is er in deze regio een agenda op weg naar meer inclusief onderwijs. De samenwerking met Inholland is een belangrijke stap op die weg.”

Is er voldoende animo bij de PABO-studenten voor deze onderwijsvorm?
Christa: “Veel studenten die zich bij ons aanmelden, hebben al eens kennis gemaakt met het speciaal onderwijs, bijvoorbeeld door een broer of zus die speciaal onderwijs heeft gevolgd of een ouder die er heeft gewerkt. Het raakt hen en daarom willen ze graag een stage op één van onze scholen. Tot nu toe kon dat niet, omdat ons aanbod anders is en de klassen veel kleiner zijn. Gelukkig kunnen we hen nu wel een plek bieden. Natuurlijk kost dat ook iets, we investeren in collega’s die de studenten goed kunnen begeleiden. Daar is formatie voor vrijgemaakt. We zijn een lerende organisatie, ontdekken graag nieuwe dingen. Deze samenwerking past perfect in dat plaatje.”

Blik verbreden
Satish: “Ook bij Inholland zien we dat het animo er is bij studenten. Natuurlijk is het spannend, omdat de groepen kleiner zijn en er veel individuele begeleiding wordt gevraagd. Maar het is belangrijk om onze studenten ook dit perspectief te bieden. Als leerkracht moet je - ongeacht de onderwijsvorm - de ontwikkeling van het kind centraal zetten. Het gaat er dan dus ook om hoe jij als leerkracht je kwaliteiten inzet. Door deze samenwerking kunnen onze studenten hun blik verbreden en ontdekken waar hun kwaliteiten liggen. Ze kunnen nu letterlijk alle onderwijsvisies en schoolvormen verkennen. Dat is een enorme verrijking.”

Christa: “SPON vindt het belangrijk dat het regulier onderwijs ook groeit naar inclusiviteit. Daarvoor is kennis nodig in de organisaties. De samenwerking met Inholland geeft daar een extra impuls aan. Hoe meer studenten kennismaken met het speciaal onderwijs, hoe meer we die gespecialiseerde kennis kunnen inzetten. We leveren dus echt een bijdrage aan de basis.”