Delft,
04
april
2022
|
11:46
Europe/Amsterdam

Een duurzame campus voor Delft

Studenten Inholland Delft doen onderzoek naar de leefomgeving en duurzaamheid van Delft Campus

Afbeelding1

Een stijgende zeespiegel, extreme weersomstandigheden en zichtbare schade aan de natuur. Met een veranderend klimaat ontkomen bedrijven er niet aan om te verduurzamen. Stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park (SGDTP) wil bekijken wat de mogelijkheden zijn om de campus van Delft te verduurzamen. Tijdens de Green Juniors kregen vijf studenten Landscape and Environment Management de mogelijkheid om vernieuwende en haalbare maatregelen op te stellen. Maatregelen die gericht zijn op duurzaamheid en het verbeteren van de leefomgeving. Christiaan Knaap: “Het is een actueel onderwerp waarmee je vele kanten op kunt. En waarbij je out-of-the box kunt denken.” 

Wageningen als voorbeeld
Tijdens het eerste blok van de Green Juniors ging de groep van vijf studenten aan de slag met het vraagstuk van SGDTP. Omdat duurzaamheid een groot begrip is heeft de groep de onderwerpen opgedeeld in vijf thema’s: klimaatadaptatie, leefomgeving, circulariteit, mobiliteit en energie. Marvin Klijn: “Ieder lid had een eigen thema waar onderzoek naar gedaan is.” Om goed te bekijken wat er allemaal mogelijk is met verduurzaming op een campus heeft de groep vooral gekeken welke maatregelen Wageningen Campus heeft genomen. Christiaan: “Wageningen heeft de duurzaamste campus van de wereld. We vonden het daarom een mooi uitgangspunt om Delft daarmee te vergelijken.”

Slimme maatregelen
Aan de hand van verschillende onderzoeken heeft de groep tien maatregelen bedacht om de campus van Delft te verduurzamen. Van het aanleggen van slimme blauwgroene daken tot het plaatsen van bladloze windturbines. Christiaan: “We hebben maatregelen bedacht die direct te implementeren zijn, zoals de koffiekringloop sluiten. Maar er zitten ook maatregelen tussen die meer werk en financieel tijd nodig hebben zoals de parkfunctie vergroten.” Marvin: “Het is nu aan SGDTP of ze deze maatregelen gaan toepassen. Ze hebben in ieder geval een heel mooi overzicht met mogelijkheden.” 

Bladloze windturbine 
Een van de leukste maatregelen vond de groep toch wel de bladloze windturbines. Marvin: “In de toekomst komen er mogelijk nog andere energiebronnen op de markt. Een van deze mogelijk nieuwe duurzame energiebronnen zijn de windturbines van Vortez. De kracht van dit ontwerp zit in het opwekken van energie met de wind als energiebron met een lagere milieubelasting.” Het ontwerp hiervan is niet schadelijk voor vogels en zorgt voor minder overlast voor omwonende dan windmolens.

Expertmeeting met ondernemers
In het onderzoeksproces heeft de groep een expertmeeting georganiseerd. De experts bestonden uit ondernemers uit de regio Delft. Samen met deze groep is er tijdens een interactieve sessie gesproken over de duurzaamheidsopgave waar Delft Campus voor staat. Marvin: “Ik vond deze interactieve sessie met de experts echt super leerzaam. Je krijgt zoveel inzichten van mensen die veel kennis hebben. Dit verplichte onderdeel vanuit Green Juniors was zeker een meerwaarde.”