Haarlem,
18
december
2020
|
08:01
Europe/Amsterdam

Een leven lang leren in de Haarlemse sport

Mooie samenwerking Haarlems Sportakkoord en Sportkunde

Meer Haarlemmers aan het sporten krijgen én houden. Dat is de belangrijkste inzet van het Haarlems Sportakkoord, waarvoor gemeente, onderwijsinstellingen, verenigingen en maatschappelijke organisaties de handen ineen hebben geslagen. Hogeschool Inholland Haarlem levert vanuit de opleiding Sportkunde een bijdrage in uitvoerende zin en in de monitoring en evaluatie van initiatieven die vanuit het Sportakkoord worden opgezet of ondersteund.

Tim Vreeburg, docent Sport en Maatschappij bij Inholland, maakt samen met collega Erik Puyt deel uit van het kernteam van het Haarlems Sportakkoord. Vreeburg is al geruime tijd actief in de Haarlemse sport, onder meer als trainer, docent, beleidsmaker en bestuurder. De kennis en ervaring en het netwerk dat hij in de Haarlemse sportwereld heeft opgebouwd, komen nu uitstekend van pas. Vreeburg: "Eén van de dingen die we met het Haarlems Sportakkoord voor elkaar willen krijgen, is dat bestaande partijen elkaar weten te vinden en dat zij vanuit hun eigen kracht en belang gezamenlijk een sportief initiatief opzetten. Dat begint vaak met een partij die zich bij ons meldt en soms zien wij vanuit de kerngroep zelf kansrijke dwarsverbanden. Dan helpt het als je mensen al kent, waardoor je er aan bij kunt dragen dat potentiële partijen elkaar snel weten te vinden."

"De bedoeling is dat er nieuwe sportinitiatieven ontstaan die in de beginfase ondersteuning krijgen, maar uiteindelijk op eigen benen staan. Autonome netwerken noemen we dat. Daarbij verzorgen wij vanuit Inholland de monitoring en evaluatie. Draagt het bij aan de pijlers van het Haarlems Sportakkoord, zoals ‘Inclusief sport en bewegen’ of ‘Positieve Sportcultuur’? Is het initiatief realistisch en kansrijk? Wat is er nodig om een initiatief tot een succes te maken? Niet alles hoeft overigens in één keer perfect. In de vertaling van theorie naar praktijk loop je nu eenmaal tegen allerlei zaken aan, dus is het zaak om wendbaar te blijven. Daarvan kun je vervolgens weer leren met het oog op andere initiatieven. Zo creëren we met elkaar leergemeenschappen en geven we invulling aan de Inholland-gedachte ‘Een leven lang leren’."

"In de opleiding Sportkunde leiden wij sportprofessionals op die een relevante bijdrage leveren aan de maatschappij in het algemeen en aan Haarlem in het bijzonder. Zo ook bij initiatieven die worden ondersteund vanuit het Haarlems Sportakkoord. Een geweldig voorbeeld is het project ‘Positieve Sportcultuur’ bij sportvereniging Geel-Wit. Tweedejaarsstudenten geven training, terwijl derdejaars zich richten op het verenigingsmanagement. En de vierdejaars doen onderzoek om doelgroepgerichte interventies te ontwikkelen die bijdragen aan het opzetten en versnellen van de positieve sportcultuur, bijvoorbeeld richting ouders, coaches, scheidsrechters en de bezoekende tegenstander. Zo leveren ze direct een concrete bijdrage aan de sport in Haarlem en dat is precies waar wij studenten voor opleiden."

Max Duinmeijer, vierdejaarsstudent Sportkunde
Als afstudeeropdracht doe ik samen met een klasgenoot onderzoek gericht op het stimuleren van partnerships in de Haarlemse sport.
Max Duinmeijer, vierdejaarsstudent Sportkunde

Max Duinmeijer is bezig aan zijn laatste jaar Sportkunde bij Inholland Haarlem
"Als afstudeeropdracht doe ik samen met een klasgenoot onderzoek gericht op het stimuleren van partnerships in de Haarlemse sport. Bijvoorbeeld door te kijken welke belemmeringen partijen ervaren om elkaar te vinden. Hebben ze kennis van bestaande netwerken? Weten ze welke partijen hen kunnen helpen om hun doelen te behalen? Op welke manier kom je met elkaar in contact en hoe zorg je voor de juiste vraagstelling, met goede omschrijving van het gezamenlijke maatschappelijk doel waar iedere partner idealiter zelf ook baat bij heeft? Aan het einde van dit studiejaar moet ons onderzoek klaar zijn en als we er daarmee aan bijdragen dat er een nieuw initiatief tot stand komt, ben ik tevreden. En met een dikke voldoende natuurlijk."
 

 

Lisanne de Ruijter, alumnus Sportkunde en Buurtsportcoach bij Sportsupport
Elke dinsdagochtend verzorg ik, samen met een fysiotherapeut van Vitaal Haarlem, een beweegactiviteit voor ouderen. Hierbij worden we ondersteund vanuit het Haarlems Sportakkoord.
Lisanne de Ruijter, alumnus Sportkunde en Buurtsportcoach bij Sportsupport

Lisanne de Ruijter, alumnus Sportkunde bij Inholland, werkt als Buurtsportcoach bij Sportsupport
"Elke dinsdagochtend verzorg ik, samen met een fysiotherapeut van Vitaal Haarlem, een beweegactiviteit voor ouderen: ‘Vitaal Haarlem Beweegt’. Dat doen we op de velden van sv Alliance ‘22, ook een partner binnen het netwerk, en we worden ondersteund vanuit het Haarlems Sportakkoord. We beginnen met Nederland-in-Beweging-achtige oefeningen en daarna doen we een circuit met steeds andere activiteiten, zo origineel mogelijk. Alles bij elkaar duurt het een uur. De eerste keer vroegen we ons af of het aan zou slaan bij de doelgroep, maar het was meteen een groot succes. Er komen mensen die door Corona niet meer in georganiseerd verband sporten, maar ook mensen die al jarenlang niets meer aan sport hebben gedaan. Inmiddels bieden we drie lessen per ochtend aan en kijken we of we uit kunnen breiden naar meer locaties." Bekijk deze video waarin Lisanne vertelt over Vitaal Haarlem.


Ginny Hammilton is beleidsadviseur sport bij de gemeente Haarlem
"Sport en bewegen zijn zó belangrijk, vanuit fysiek en vitaal oogpunt maar zeker ook vanwege het sociale aspect. Een plek als een buurthuis of een koepelorganisatie kan een goede ingang bieden aan mensen om te beginnen met sporten. De dwarsverbanden tussen maatschappelijke organisaties en sportpartijen vind ik dan ook de kracht van het Haarlems Sportakkoord. Inholland heeft daarbij de kennis en knowhow om nieuwe initiatieven op zo’n manier te ondersteunen dat ze een langere houdbaarheidsdatum hebben. En als het niet loopt zoals bedacht, wat is er dan nodig om bij te sturen? Verder leren studenten op een bepaalde manier te denken en werken, namelijk hoe je samen met partners iets houdbaars neerzet en welke dilemma’s je daarbij tegenkomt. Zo investeren we met elkaar ook in de toekomst van het hele beleidsterrein sport."

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.