Haarlem,
13
maart
2019
|
16:22
Europe/Amsterdam

Eerste afspraken Haarlems Klimaatakkoord ondertekend

Onderzoek Inholland draagt bij aan verduurzaming van de stad

Meer dan vijftig Haarlemse organisaties ondertekenden op vrijdag 8 maart in het Seinwezen de eerste afspraken binnen het Haarlems Klimaatakkoord. Robbert Berkhout, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Haarlem, opende de bijeenkomst. Namens Inholland gaven Don Ropes en Giovanni Douven een presentatie.

De gemeente Haarlem werkt aan een duurzame, groene en schone stad. De ambitie van Haarlem is om in 2040 aardgasvrij en circulair en in 2050 klimaatbestendig te zijn. Afspraken die volgen uit samenwerkingsverbanden tussen duurzame initiatieven, bedrijven, organisaties en andere partners zijn nu vastgelegd in het Haarlems Klimaatakkoord.

Afspraken van festivals tot zorg
Festivalorganisatoren van Houtfestival, Parksessies en ProefPark spraken met de gemeente af de strijd aan te gaan tegen wegwerpplastic op Haarlemse evenementen. Leden van een samenwerkingsverband tussen onder andere het project SpaarGas en de TU Delft presenteerden drie projecten om het Ramplaankwartier verder te verduurzamen. Zorginstellingen de Hartekamp Groep en Stichting St. Jacob ondertekenden de Green Deal 2.0.

Iedere truck die je van de weg haalt, helpt mee om de klimaatdoelen voor Haarlem te bereiken. Wij hebben dus heel goed kunnen beargumenteren wat ons onderzoek kan bijdragen.
Giovanni Douven, onderzoeker Business Research Centre, Hogeschool Inholland

Vrachtlogistiek over water
Als sluitstuk verzorgden onderzoeker Giovanni Douven en lector Don Ropes namens het Business & Research Centre van Hogeschool Inholland, onderzoekslijn Logistiek & Complexiteit, een gezamenlijke presentatie over het onderzoek naar duurzame vrachtlogistiek over Haarlemse wateren en over de complexiteit van onderzoek. “Iedere truck die je van de weg haalt, helpt mee om de klimaatdoelen voor Haarlem te bereiken”, was Giovanni’s commentaar na afloop. “Wij hebben dus heel goed kunnen beargumenteren wat ons onderzoek kan bijdragen. De reacties waren positief!” Onder zijn leiding onderzoeken negen studenten van Hogeschool Inholland en de Vrije Universiteit op welke wijze duurzame vrachtlogistiek over water kan worden gerealiseerd om Haarlem veiliger, schoner en met minder hinder voor de omgeving te beleveren.

Doe mee met het Haarlems Klimaatakkoord
Wethouder Berkhout was er trots op dat hij het Haarlems Klimaatakkoord mocht presenteren. “Het is fantastisch om te zien hoeveel Haarlemse bedrijven, instellingen en organisaties zich bezighouden met de verduurzaming van onze stad. De gemeente kan de duurzaamheidsdoelstellingen die we hebben gesteld namelijk niet alleen behalen. Ik nodig dan ook alle partijen in Haarlem met een goed idee uit om mee te doen met het Haarlems Klimaatakkoord.”

Bedrijven, initiatieven en organisaties die nieuwe ideeën hebben die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van het Haarlems Klimaatakkoord kunnen contact opnemen met de gemeente via duurzaam@haarlem.nl. Het is ook mogelijk om aan te sluiten bij bestaande afspraken. Meer informatie vind je op www.haarlem.nl/haarlemsklimaatakkoord.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.