Logistiek & Complexiteit

Over Logistiek & Complexiteit

Om een (wereldwijde) productieketen in te richten moet voldaan worden aan uiteenlopende criteria zoals voldoen aan de klantvraag, productflexibiliteit, traceerbaarheid van onderdelen en voortdurende kostenreductie door onderlinge afstemming. Dat vraagt om precies inzicht in details en systematisch overzicht van de samenhang. In dit soort processen prijzen bedrijven en ketens van bedrijven zich binnen de kortste keren uit de markt indien ze details en samenwerking verwaarlozen. De onderzoekslijn Logistiek en Complexiteit biedt bedrijven en organisaties met praktijkgericht onderzoek handvatten om valkuilen op dit gebied te mijden.

Voor onderwijs én werkveld

In de onderzoekslijn Logistiek & Complexiteit van de onderzoeksgroep Business Research Centre doen lectoren, (docent)onderzoekers en studenten praktijkgericht onderzoek naar complexe vraagstukken bij de inrichting van logistieke ketens. Het kan hier gaan om vraagstukken in de zorg, de luchtvaartsector, maar ook om de productie van Max Havelaar-koffie. De onderzoeklsijn komt graag in contact met studenten van Inholland die een rol kunnen spelen in lopende onderzoeken of op zoek zijn naar een afstudeeronderzoek. Ook bedrijven en organisaties zijn welkom met vragen of projecten op dit vakgebied. Docenten kunnen zich als onderzoeker aansluiten bij de onderzoekslijn Logistiek & Complexiteit.

Donald Ropes
lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail

Wij werken samen met

De onderzoekslijn Logistiek & Complexiteit werkt samen met bedrijven die aanlopen tegen complexe vraagstukken bij de inrichting van logistieke ketens.

Wil je samenwerken of heb je vragen?

Je kunt contact opnemen met het Business Research Centre.

Neem contact op