Alkmaar,
19
november
2021
|
10:04
Europe/Amsterdam

Eerste conferentie Talent voor de Toekomst

Onderwijs, overheid en bedrijfsleven slaan handen ineen voor aantrekken en behoud van talent voor de regio

De conferentie Talent voor de Toekomst vond 11 november plaats in de Sociëteit De Dieu in Alkmaar. Een eerste aanzet tot verdere samenwerking van onderwijs, ondernemers en overheid, bekrachtigd met een intentieverklaring. De bijeenkomst werd georganiseerd door Hogeschool Inholland Alkmaar in samenwerking met Ondernemend Regio Alkmaar, de Helderse Ondernemers Vereniging en de Westfriese Bedrijvengroep.

De intentieverklaring werd namens de overheid ondertekend door Ilse Zaal (gedeputeerde provincie Noord-Holland), namens de ondernemers door Rob Niele (voorzitter Ondernemend Regio Alkmaar), en namens het onderwijs door Richard Oerlemans (directeur van Hogeschool Inholland Alkmaar en van de technische opleidingen). Zij spraken daarmee de wens uit om gezamenlijk bij te dragen aan het ontwikkelen, stimuleren en aantrekken van talent voor de regio. Dit initiatief wordt ondersteund door het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en het Regionaal Platform Arbeidsmarkt NHN.

“Het tekort aan arbeidskracht is momenteel dramatisch en elke student die onze regio verlaat is een verlies”, zegt Rob Niele. “We moeten daarom vanuit de triple helix van onderwijs, ondernemers en overheid op zoek naar manieren om studenten aan te trekken én te behouden.” Gedeputeerde Ilse Zaal: “Goed personeel is ontzettend belangrijk voor de economie. Maatschappelijke ontwikkeling als energietransitie, woningopgave, digitalisering en internationalisering vragen om meer en ander talent. Een goede samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs is essentieel. De provincie stimuleert de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs en wil de afstand daartussen verkleinen. Zo ondersteunen wij projecten en co-financieren wij al jarenlang diverse publiek-private samenwerkingen, al dan niet samenwerkend in een campus. Dit willen wij graag voortzetten.”

download
Bekijk de aftermovie Connect2Business x Mix & Match!

Gezamenlijk regionaal belang
Dat de conferentie voorafging aan het stage-event Mix & Match x Connect2Business is geen toeval. Richard Oerlemans: “Het vinden van een goede stage- en werkplek door studenten is een gedeeld belang dat we als opleiding en bedrijfsleven moeten steunen en verrijken. Maar het is ook een gezamenlijk regionaal belang, waarbij we de overheid nodig hebben om innovatief te zijn tijdens en na de studie, willen we waardevol talent opleiden en aantrekken. Deze conferentie is bovendien een mooie gelegenheid om ondernemers te stimuleren niet alleen te denken aan de klassieke stagevormen. Door jonge professionals binnen de eigen organisatie te laten samenwerken met studenten en andere ondernemingen op innovatieve projecten, word je onderdeel van de leergemeenschap en kun je ontwikkelvraagstukken vanuit je bedrijf inbrengen of eruit halen.”

Annemarie Hoffman, docent Technische Bedrijfskunde bij Inholland Alkmaar en medeorganisator van de conferentie: “Wij moeten als onderwijs die brug slaan naar ondernemend Noord-Holland. Om elkaar eerder te vinden en niet pas wanneer een bedrijf een stagestudent zoekt of andersom. Wij krijgen graag juist grote, complexe problemen voorgelegd, door ondernemers maar ook door de overheid, waarbij onze studenten zelf bekijken hoe ze dat het beste kunnen aanvliegen.”

Rondetafelgesprekken
De genodigden gingen met elkaar in gesprek over de professional van de toekomst. Hoe ziet die eruit? En wat is er nodig om dat talent aan te trekken? Voorafgaand presenteerden studenten enkele lopende multidisciplinaire projecten ter inspiratie. Zoals de Solarboot, de Circulaire Kas, project Planet Texel en het project Ondernemen. De rondetafelgesprekken leverden direct een aantal actiepunten op. Zo werd er voorgesteld om naast de bijbaantjes in horeca en supermarkt ook bijbanen in het bedrijfsleven te creëren. Ter verbetering van het imago van Noord-Holland Noord werden er rondleidingen en open dagen bedacht, om studenten te laten zien hoeveel interessante werkgevers de omgeving huisvest. Daarnaast kunnen bedrijven wellicht kleine opdrachten en stages voor middelbare scholieren of zelfs basisschoolkinderen opstellen, zodat ook die doelgroepen eerder met de bedrijfswereld in aanraking komen. Een ander plan was om te accentueren wat de regio zo onderscheidend maakt: de veelheid aan mkb-bedrijven. En verder zocht men naar manieren om de eigen ontwikkeling van studenten te stimuleren en de weg van en naar het talent beter te begeleiden.

Gezamenlijke opdracht
Rob Niele: “Onze gezamenlijke opdracht is: hoe profileren we onze regio, zodat we er over vijf jaar beter voorstaan dan nu? Vanuit de conferentie hebben we veel signalen ontvangen dat bedrijven zich meer moeten openstellen, omdat zij al vroeg een bijdrage kunnen leveren aan het inspireren van (jong) talent. Tegelijkertijd moeten we uitdragen dat we goed onderwijs bieden – en vergeet daarbij het mbo niet! – maar ook dat we een fantastische leefomgeving hebben. Daarom is het nodig dat ook de overheid meedenkt, bijvoorbeeld over onderwijsuitbreiding en huisvesting. Volgend jaar willen we wederom een conferentie neerzetten, met een breder draagvlak en een grotere organisatie. Zou het niet mooi zijn als er dan al enkele resultaten gemeld kunnen worden, voortkomend uit ideeën die hier vandaag zijn geopperd?”

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.