16
december
2020
|
12:32
Europe/Amsterdam

Eerste Kennisdag NL-GO

afbeelding 16 dec meeting

Op 16 december organiseerde NL-GO de eerste online Kennisdag. De leden van NL-GO, lectoren van 14 ‘Built Environment’- hogescholen in Nederland, SIA, BTIC, VH Domein Built Environment en Bouwend Nederland kwamen ‘online’ bij elkaar, met als gastsprekers Henk Visscher van BTIC en Marcus van Leeuwen van SIA.

Doel van deze kennisdag
Het geven van een eerste aanzet voor een langdurige integrale aanpak van maatschappelijke opgaven. Eén van de belangrijkste conclusies van de gesprekken: een integrale samenwerking/aanpak, waarbij multidisciplinair en intersectoraal praktijkgericht onderzoek wordt gedaan, is nodig om te kunnen innoveren. Een belangrijke vereiste voor versnelling en opschaling zijn kennisprogramma’s die op dezelfde uitgangspunten gebaseerd zijn.

Krachtige stappen
Na een plenaire aftrap zetten de deelnemers krachtige stappen tijdens de deelsessies op de Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) thema’s: ‘circulariteit’, ‘digitalisering’, ‘infrastructuur’ én ‘gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie’ en 'energietransitie bestaande bouw': werkgroepen zijn ingericht en opgestart. Tijdens de plenaire afronding bespraken de deelnemers de verdere voortgang.

Programma

 • 15.00 - 15.10 uur - Ontvangst en welkom
 • 15.10 - 15.20 uur - Stand van zaken meerjarige programmafinanciering door  Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC) MT Henk Visscher
 • 15.20 - 15.50 uur - In gesprek over andere vormen van financiering met Henk Visscher van BTIC en Marcus van Leeuwen van SIA.  
 • 15.50 - 16.00 uur - Indeling werkgroepen programma's / thema's  
 • 16.00 - 16.40 uur - Inhoudelijke virtuele sessies werkgroepen:
  1. Werkgroep Digitalisering
  2. Werkgroep Circulariteit
  3. Werkgroep Infrastructuur
  4. Werkgroep Gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie
  5. Werkgroep Energietransitie bestaande bouw      
 • 16.40 - 16.55 uur - Gezamenlijke terugkoppeling vanuit Werkgroep sessies
 • 16.55 - 17.00 uur - Afsluiting en einde


Omschrijving werkgroep-sessies

1. Digitalisering
Digitalisering in de ontwerp, techniek en bouw (OTB) sector wordt beschouwd als gamechanger, zowel tijdens de ontwerp- en productiefase van gebouwen, als ook tijdens de gebouwexploitatie. Door de enorme maatschappelijke opgave worden digitale technologieën toegepast, bijvoorbeeld voor industrialisering & automatisering, ervoor zorgend dat het tekort aan vak personeel gecompenseerd wordt. Een intensieve digitalisering in de bouwketen resulteert naar verwachting in nieuwe vormen van samenwerking.

NL-GO heeft als doel de digitalisering van de bouw te versnellen door het stimuleren en faciliteren van praktijkgericht onderzoek. Onderwerpen welke hierin een rol spelen zijn: Digital Twins, Robotics, Artificial Intelligence alsmede Virtual, Augmented en Mixed Reality. Er zijn landelijk verschillende activiteiten opgestart welke ruimte bieden voor praktijkgericht onderzoek. 

Tijdens de werkgroep-sessie Digitalisering worden de activiteiten geïntroduceerd en mogelijkheden gediscuteerd om de beschikbare ruimte in te vullen.

2. Circulariteit
In de transitie naar een circulaire bouweconomie richt het Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC)  zich op concrete praktijkopgaven. Een van deze opgaven is de zoektocht naar het creëren van circulaire viaducten. Op weg naar een circulaire bouweconomie komen we diverse obstakels tegen (denk aan regelgeving, bouwmethoden, nieuwe materialen, conditiemetingen). 

Op welke wijze kunnen lectoraten gebouwde omgeving bijdragen aan het wegnemen van deze obstakels én de stap naar circulaire viaducten helpen vormgeven.

3. Infrastructuur
Doelstelling van het thema Infrastructuur is om een kennis- en technologie impuls te geven aan de grote (vervangings)opgave van de infrastructuur waar Nederland voor staat. Het gaat om toekomstbestendige en robuuste netwerken, die passen bij de opgaven op het gebied van mobiliteit, klimaat, materiaal- en energiegebruik.  

Hiervoor is behoefte aan:

 • verduurzaming,
 • data-gedreven beheer,
 • efficiënte en hindervrije renovatie en vernieuwing.


4. Gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie
Het Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC) werkt door middel van ontwerpend onderzoek en citizen science aan oplossingen die gericht zijn op concrete praktijkopgaven op het niveau van regio, stad en wijk. De uitdagingen waaraan wij vanuit lectoraten een belangrijke bijdrage gaan leveren, zijn omvangrijk: kustbescherming, bodemdaling, hoogwaterbescherming rivieren, opvang piekbuienbelasting en het voorkomen van stedelijke hitte- en windproblemen.

5. Energietransitie bestaande bouw
Het thema energietransitie is als eerste thema opgepakt binnen het Bouw en Techniek Innovatiecentrum. We kijken even terug hoe in de zomer van 2018 tot een programma is gekomen en hoe het eea zich ontwikkeld heeft. We zullen stilstaan bij wat er momenteel loopt, bij de link met het lectorenplatform Urban Energy en we kijken samen naar de toekomst.