22
september
2023
|
08:00
Europe/Amsterdam

Eindconferentie SMARTDEST in Barcelona

3,5 jaar durend H2020-project over toerisme en sociale exclusie in Europese steden

Smartdest 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For English press here 

 

Op 15 en 16 september waren Guido Stompff, lector Design Thinking, en Roos Gerritsma, associate lector Societal Impact Design, aanwezig op de SMARTDEST-eindconferentie in Barcelona, namens het hele Inholland-team dat afgelopen 3,5 jaar heeft gewerkt aan de Amsterdam case voor dit EU H2020-project. In het team participeerden vanuit het Kenniscentrum Creative Business ook Swen Waterreus, Ko Koens, Donagh Horgan en Ellen Bulthuis.

Op vrijdag 15 september presenteerde Roos het werk dat inzoomt op opgedane inzichten rondom het onduidelijke veld van wie er allemaal (niet) betrokken zijn bij het ontwikkelen van nieuw toeristisch beleid. Op grond van bijna 30 interviews met diverse stakeholders werd duidelijk dat hier geen eenduidig beeld over bestaat en het daarmee eens te meer aangeeft hoe complex het is om een dergelijk beleid vorm te geven. Voor de hand liggend daarbij is in Nederland om dit via participatieve wijzen te doen, maar zien deelnemers aan dergelijke trajecten hier steeds minder het nut steeds van in. Ook ‘koekoeksklok-participatie’, waarbij een partij eenmalig informatie komt ophalen of brengen, is daarbij niet helpend, maar wel veel voorkomend. Congresleden uit steden als Wenen, Lissabon, Napels en Barcelona herkenden dit. Eén van de vragen waar wij vanuit ons Kenniscentrum dan ook mee doorgaan is: hoe dan wél? Kunnen onze Urban Leisure & Tourism Labs in Amsterdam en Rotterdam daar enige verandering in aanbrengen? Vanuit de gemeente Amsterdam waren tevens drie beleidsmakers meegereisd, ook met hen gaan we deze vragen komende jaren nader verkennen.

Op de zaterdag was Guido de moderator van het publieke debat dat rondom vier centrale thema's door hem werd geleid. Hierbij waren vertegenwoordigers van verschillende achtergronden uitgenodigd, variërend van activisten, wetenschappers en journalisten tot de hotelwereld, én vanuit amsterdam&partners deed managing director Maya Janssen mee. Zij gaf onder andere aan dat amsterdam&partners insteekt op het gezamenlijke belang bij het medevormgeven van de stad waarin we willen wonen, werken en recreëren. Het waren boeiende gesprekken, waarbij we ons nogmaals realiseerden dat de meer zuidelijke landen zich explicieter lijken te richten op de politieke arena en het belang van de ‘urban commons’ (gedeelde voorzieningen in een stad, zoals infrastructuur, ziekenhuizen, parken, etc.).

Europese steden veranderen snel en worden steeds meer een ‘mobility hub’ van een mix van tijdelijke gebruikers (van expat tot exchange student, van bewoner tot toerist), met alle gevolgen van dien. Ook dit fenomeen zal de komende jaren op de onderzoeksagenda blijven staan voor de collega's van het lectoraat New Urban Tourism.

Smartdest

Komende weken worden alle onderzoeksdata verzameld uit alle steden, via deze link vind je meer informatie: www.smartdest.eu

Smartdest logo