Amsterdam,
14
september
2018
|
09:00
Europe/Amsterdam

Petra Boersma, winnaar Wij Inholland award Onderzoek:

'Erkenning Veder Contact Methode nu volgende stap'

MetZorgOnline-TheaderVeder-LR-28

Op 27 juni won Petra Boersma de Wij Inholland award in de categorie Onderzoek voor haar onderzoek naar de Veder Contact Methode, een manier om contact te maken met mensen met dementie. Hoe gaat het nu met haar? “Het waren hectische weken. De hoeveelheid publiciteit en berichten, echt ongekend. Daar ben ik blij mee. Niet dat ik zelf graag in het middelpunt sta, liever niet zelfs, maar het betekent aandacht voor de methode, de doelgroep en theater Veder, dat aan de methode ten grondslag ligt.”

De Veder Contact Methode is een positieve manier van contact maken met mensen met dementie; vrolijk en met aandacht voor hun belevingswereld. “En met gebruik van theatrale, muzikale en poëtische communicatie. Dit prikkelt de mensen met dementie tot contact. Echt contact. De methode is eenvoudig toe te passen tijdens alle dagelijkse zorgmomenten en helpt zorgverleners om het contact met mensen met dementie lichter te maken.” Theater Veder en de hele methode zijn de afgelopen jaren in haar hart geslopen, al vond Boersma zichzelf in het begin minder geschikt voor het theatrale deel. “Zingen, dansen, een rol aannemen… dat ligt ook enigszins buiten mijn comfortzone maar ik heb het ondertussen wel geleerd. Wat me vooral aansprak toen ik voor het eerst over de Veder Methode hoorde, was de combinatie van onderzoek, zorg, communicatie en dementie. Als verpleegkundige in de psychiatrie vond ik het contact met cliënten altijd al het mooist.”

Dilemma
Haar loopbaan startte eind jaren tachtig, met het afronden van de HBO-V in Groningen. Werk en studie wisselden elkaar vervolgens af. Van psychiatrisch verpleegkundige (AMC) via de deeltijdstudie Psychologie (UvA) en de opleiding Klinische epidemiologie en biostatistiek (AMC) naar beleidswerk, eerst in de ouderenzorg en later bij Inholland. “Heel divers, hè”, lacht ze. “En dat was gelijk ook mijn valkuil. Want door de reorganisatie binnen Inholland stond ik in 2012 voor een persoonlijk dilemma. Management? Inhoudelijk werk? Onderwijs? Terug de verpleging in? Ik wist het even niet meer.”

PhD
Ze besloot dat dit het moment was om - eindelijk - promotieonderzoek te gaan doen. “Dat wilde ik al heel lang.” Zo kwam ze in de zomer van 2012 terecht bij professor Rose-Marie Dröes, hoogleraar psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie bij de afdeling Psychiatrie van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. “Zij vertelde over de Veder Methode en al snel bleek dat alles wat ik in mijn leven aan opleiding en werk had gedaan, hierin samenkwam. Ik kon ook nog eens gelijk starten. Ik heb de kans dan ook met beide handen aangegrepen.” Tot het najaar van 2017 werkte ze, naast haar promotieonderzoek, parttime als opleidingsadviseur voor Pedagogiek en Management bij Inholland Academy. Vanuit Inholland werd ze begeleid door Berno van Meijel, naast lector GGZ-verpleegkunde ook hoogleraar GGZ-verpleegkunde aan VU Medisch Centrum. Vanuit de Universiteit van Amsterdam werd ze begeleid door professor Julia van Weert, hoogleraar Gezondheidscommunicatie bij de afdeling Communicatiewetenschap. Op 13 oktober 2017 verdedigde ze haar onderzoek en behaalde ze de graad Doctor.

Petra Boersma, docent en onderzoeker GGZ-Verpleegkunde
Als de Veder Contact Methode wordt erkend, dan moet er worden nagedacht over hoe de methode over te dragen is. Werk genoeg dus.
Petra Boersma, docent en onderzoeker GGZ-Verpleegkunde

Vervolg
En nu? De Veder Methode inmiddels met dit onderzoek grondig onderzocht. Maar er speelt genoeg. “Vorig jaar heeft Vilans, de koepelorganisatie voor langdurige zorg, de Veder Methode al erkend als één van de interventies. En noem het toeval, maar net na het winnen van de award kreeg ik een mail van Vilans met de vraag of hetzelfde erkenningstraject wellicht ook interessant is voor de Veder Contact Methode!” Ter verduidelijking: de Veder Methode, zonder Contact dus, is een interactieve huiskamervoorstelling waarin acteurs mensen met dementie uitdagen tot het maken van echt contact. Bij de Veder Contact Methode worden onderdelen uit deze voorstelling ingezet in de 24-uurszorg. Niet door acteurs maar door zorgverleners. “Als ook de Veder Contact Methode wordt erkend, dan moet er worden nagedacht over hoe de methode over te dragen is. Handleidingen, video’s, e-learning en ga zo maar door. En daarnaast is het belangrijk om deze manier van persoonsgerichte communicatiemethoden in curricula van mbo- en hbo-onderwijs op te nemen. Werk genoeg dus.”

De Gezonde Samenleving

Met de Veder Contact Methode draagt Petra Boersma bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.