04
oktober
2023
|
14:05
Europe/Amsterdam

Fit for the future: waar staan we?

Het verschil zit in ons - Altijd elkaar versterken

Het is al even geleden dat we je hebben geïnformeerd over het programma Fit for the future, oftewel de Inholland-brede aanpak om met elkaar de organisatie fit te maken en te houden. Hierbij gaat het niet alleen om financieel fit te blijven, maar juist ook om onze dienstverlening naar onze studenten, docenten en onderzoekers te verbeteren. Inmiddels zijn we alweer bijna een jaar met het programma aan de slag en is het tijd om te delen waar we nu staan.  

Inholland-collegelid Mieke van den Berg: “Ik zie overal in de organisatie positieve bewegingen om slimmer en efficiënter te willen organiseren. Dat maakt mij trots. Ook hoor ik zorgen. Belangrijk dat daar aandacht voor is. We werken samen aan een toekomstbestendige organisatie. Een kennisinstelling die wendbaar is en op de uitdagingen van morgen voorbereid.”

We zijn een financieel gezonde hogeschool. Zoals bij veel hogescholen is ook bij ons een daling in studentaantallen te zien. Dit komt onder andere door een lagere instroom vorig jaar en een lagere doorstroom vorig jaar en dit jaar. Hierdoor, in combinatie met het verdwijnen van de NPO-middelen, belanden we in een periode van financiële krimp. Tegelijkertijd willen we uitvoering geven aan onze doelen in het Strategisch Plan, zodat we ons onderwijs en onderzoek goed positioneren voor de toekomst. 

Hoe we in de toekomst financieel gezond blijven en onze strategische ambities kunnen verwezenlijken, staat verwoord in het programma Fit for the future. Hierin staat onder andere dat de personeelsformatie over de komende jaren omlaag gebracht moet worden om in lijn te blijven met de verwachte studentaantallen. Dit geldt zowel voor het onderwijs als voor de ondersteuning. De voorgenomen acties kun je bekijken in het eerdere bericht Fit for the future - Wat betekent dat voor ons?

Efficiënter werken
De werkgroep Efficiënter werken is met een belangrijk advies gekomen om de organisatie op meerdere punten professioneler te organiseren en te harmoniseren. Het aankomende jaar gaat adviesbureau Berenschot ons hierbij helpen. Doel is om het onderwijs en onderzoek te professionaliseren, om studenten en docenten nog beter te ondersteunen én dat collega’s over de locaties op een eenduidige manier gaan werken. Dit helpt ons om meer efficiency en meer werkplezier voor de betrokken teams te krijgen.

Natuurlijk is Fit for the Future voor een deel bedoeld om ons huishoudboekje op orde te houden. Maar aanvullend is het een mooie kans om tot een nieuwe gezonde balans in de organisatie te komen. De plannen helpen ons om beter samen te werken als één Inholland en tot een (nog) betere dienstverlening te komen. Samen werken we hier hard aan, want samen zijn we sterker!

Mieke van den Berg, lid van het College van Bestuur

Daling aantal medewerkers
Naast het doel om onze organisatie verder te professionaliseren heeft Fit for the Future ook het doel om het aantal collega’s in lijn te brengen met de studentaantallen. We zien dat via natuurlijk verloop de dalende lijn in de formatie is ingezet. Ondanks dat wij waren gestart met een begroting waarbij het aantal medewerkers zou toenemen in 2023, zien wij nu een daling tot en met eind september. Daarbij komt dat een groep oudere collega’s vrijwillig eerder met pensioen gaat. Daardoor krijgen we alvast een voorsprong op onze doelstelling voor 2024.  

Zoals gezegd weten we dat deze beweging ook bij jou zorgen met zich mee kan brengen. Blijf er niet mee rondlopen en bespreek het met je teamleider of manager. Wellicht kunnen zij je helpen om je zorgen weg te nemen.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.