22
juni
2023
|
14:58
Europe/Amsterdam

Gesprek over digitale mensenrechten in de stedelijke omgeving met lector Wina Smeenk

foto Wina digital rights talk

Op 16 mei vond in de Centrale Bibliotheek van Den Haag een Digital Rights Talk plaats, waarbij een open gesprek werd gevoerd over het belang van aandacht blijven geven aan mensenrechten in de context van de stad en de toenemende digitalisering in Den Haag. Tijdens de Digital Rights Talk, met als thema ‘Op weg naar een Digital Rights Agenda voor de stad Den Haag‘, gingen Scipio Kok van de Mayor’s Manual en Jake Blok van Digital Rights House in gesprek met Wina Smeenk, lector Societal Impact Design en mede-oprichter van het Digital Rights Research Team van Inholland, Addie Stehouwer Gemeentelijke Ombudsman van Gemeente Den Haag, Marc de Rooij, Interim CIO van Gemeente Den Haag en Dick de Maa, Directeur Digitale Strategie en Informatie van Gemeente Amsterdam. 

Het gesprek is terug te kijken via de volgende link: digitalrightstalk.org/

Samen gingen zij op zoek naar de status van digitale mensenrechten, waarbij onder meer ervaringen werden gedeeld vanuit Den Haag en Amsterdam. Er ontstond een mooi gesprek aan de hand van vragen als: wat zijn digital rights, waarom is het belangrijk dat deze worden gewaarborgd in de stad, en hoe alle stakeholders in de stad te betrekken? Diverse initiatieven werden aangehaald, bijvoorbeeld het Algoritmeregister en de projecten rondom Living Lab Scheveningen. De deelnemers gingen verder de diepte in door van gedachten te wisselen over wie er uiteindelijk verantwoordelijk is voor de waarborging van digitale mensenrechten, en wat eigenlijk de mogelijkheden van burgers zijn om vroegtijdig betrokken te zijn bij keuzes rondom de inzet van technologie in de stad.

Ook kwam aan bod in hoeverre er voldoende initiatieven zijn waarbij data, waaronder de gegevens van mensen, in de praktijk ook wordt ‘opgeruimd’ na gebruik. Al gauw bleek dat digitale mensenrechten vanuit diverse invalshoeken kunnen worden bezien en was werd duidelijk dat het geen toekomstmuziek betreft, maar in ieders dagelijkse praktijk een groeiend onderwerp van betekenis is. Camera’s op straat, de invloed van sociale media en de beschikbaarheid van de overheid in een 24-uursmaatschappij, zijn maar enkele voorbeelden waarbij technologie zowel positieve effecten heeft als situaties kan creëren waarbij het niet goed gaat. Neem nu bijvoorbeeld ‘het gevoel van veiligheid’; de een voelt zich veilig op straat met camera’s op de hoek en de ander voelt zich juist onnodig bespied. 

Hoe tot betere waarborgen te komen voor alle burgers als het gaat om basis mensenrechten als vrijheid, waardigheid en privacy, in een stad met meer en meer technologie is op z’n minst gezegd een uitdaging.  Iedereen aan tafel was het in ieder geval eens met de stelling dat er door onder meer de toenemende digitalisering in een stedelijke context en het gemak dat online diensten bieden, veel meer stimulatie van digitaal bewustzijn in de maatschappij nodig is. Simpel gezegd: er is werk aan de winkel wat digitale mensenrechten betreft. We willen de voordelen van technologie, maar niet de nadelen.

Binnenkort: State of Digital Rights
Deze Digital Rights Talk over de stand van zaken rond digitale mensenrechten was een voorproefje voor het event State of Digital Rights op 26, 27 en 28 september, bestaande uit een grote reeks bijeenkomsten voor allerhande doelgroepen. Samen wordt invulling gegeven aan een agenda voor digitale mensenrechten. Meer informatie hierover volgt binnenkort.