Amsterdam/Diemen,
21
november
2019
|
13:44
Europe/Amsterdam

Groen licht voor bouw Amsterdamse Sluisbuurt

De Raad van State heeft het bestemmingsplan voor de Sluisbuurt op Zeeburgereiland bekrachtigd. Dat maakt de ontwikkeling van de Sluisbuurt mogelijk en brengt de bouw van het nieuwe pand van Inholland Amsterdam/Diemen weer een stukje dichterbij.

Tegen het plan van de gemeente Amsterdam was door belanghebbenden op verschillende punten beroep aangetekend. De Raad van State heeft het beroep na een zorgvuldige afweging niet-gegrond verklaard.

Dit betekent dat de gemeente verder kan gaan met de ontwikkeling van een nieuw stuk stad met 5500 woningen, scholen en voorzieningen in de Sluisbuurt op Zeeburgereiland, te beginnen met het nieuwe onderwijsgebouw van Hogeschool Inholland.

Lees het persbericht van de Raad van State

Planning Inholland
De opleidingen uit Amsterdam en Diemen komen straks samen op één unilocatie in de Sluisbuurt. Alleen Mondzorgkunde en Verloskunde verhuizen niet mee. De planning voor de nieuwbouw van Inholland blijft voorlopig als volgt:

Wanneer

Gemeente

Inholland

November 2019

Bestemmingsplan onherroepelijk

 

April 2020

Grond bouwrijp

 

Mei 2020

 

Start bouw

September 2022

 

Opening gebouw

Fietsverbinding
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat doet momenteel een onderzoek naar alle brugverbindingen over het IJ en het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit zorgt voor vertraging op de bouw van een fietsverbinding naar Zeeburgereiland. De gemeente is voornemens om tijdelijk een pontverbinding te realiseren.

Campus aan het IJ
Onder de noemer ‘Campus aan het IJ’ bouwt Hogeschool Inholland aan een netwerk van living labs op Zeeburgereiland, in Amsterdam-Noord en rond SAIL 2020. De vragen van partners in de stad die met ons willen bijdragen aan de thema’s Gezond, Duurzaam en Creatief stromen binnen: studenten van verschillende opleidingen zijn aan de slag voor en met de partners. En de vragen vanuit de stad en regio blijven komen. Ondertussen bereidt Hogeschool Inholland zich voor op verhuizing naar Zeeburgereiland (Sluisbuurt). Straks vormen de living labs – op de as van IJmuiden naar Almere – een betekenisvol netwerk van onderwijs en onderzoek met het nieuwe schoolgebouw op Zeeburgereiland als levendig middelpunt: een echte Amsterdamse Campus aan het IJ.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.