Amsterdam,
10
januari
2022
|
14:57
Europe/Amsterdam

Groen licht voor ZeeBURGERvoedselbos in Amsterdamse Sluisbuurt

'Dit bos verbindt de Amsterdammer met haar leefomgeving'

vertical farming 2

Een initiatief met veel potentie dat in korte tijd kan uitgroeien tot een biodivers initiatief met rijke oogsten. Dát is het ZeeBURGERvoedselbos, een gedurfd project onder leiding van Inholland-lector Patrick Huntjens (Sociale Innovaties in het Groene Domein). Het bos komt vlakbij de nieuwbouw van Hogeschool Inholland in de Amsterdamse Sluisbuurt te liggen. Het plan werd vlak voor kerst met grote meerderheid aangenomen in de Amsterdamse Gemeenteraad.

Bijna alle partijen stemden voor op het initiatiefvoorstel van GroenLinks, op VVD en JA21 na. “Dat dit voorstel breed gedragen wordt, is een mooi teken dat we met het plan voor het ZeeBURGERvoedselbos en ons onderzoek middenin de samenleving staan”, zegt lector Patrick Huntjens in een reactie. “Het ZeeBURGERvoedselbos is een concreet en aansprekend project met impact.”

Past in de Amsterdam Groenvisie 2020-2050
Huntjens en zijn onderzoeksteam zien een burgervoedselbos als de meest sociale vorm van kringlooplandbouw. Met als doel de relatie tussen de mens en zijn sociale en natuurlijke leefomgeving te herstellen, op basis van sociaal en ecologisch rentmeesterschap en solidariteit. Het stadsbos past daarmee goed in de doelstelling van de recent vastgestelde Groenvisie 2020-2050 voor Amsterdam: een leefbare stad voor mens en dier. Het ZeeBURGERvoedselbos draagt bovendien bij aan klimaatadaptatie en aan het verminderen van emissies (EU Green Deal herbebossingsprogramma) en het versterkt het Natuur Netwerk Nederland van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden.

Het voedselbos en het werkveld
Door mee te werken en/of mee te financieren kan iedereen mede-eigenaar worden van dit circulaire voedselsysteem. Al het eetbare dat het bos ‘voortbrengt’, wordt verdeeld onder de leden. Belanghebbenden zijn bewoners van de Sporthelden- en Sluisbuurt, andere inwoners van Amsterdam, lokale ondernemers en overheden, studenten en docenten (hbo, mbo en wo) en basisschoolleerlingen.

Wat is het belang voor het onderwijs?
Hbo’ers en mbo’ers van diverse opleidingen kunnen afstuderen of stage doen aan de hand van ecologische en/of sociale vraagstukken met betrekking tot het ZeeBURGERvoedselbos. Via het bos is er onder andere educatie mogelijk over gezonde voeding, lokale voedselvoorziening, natuur in de stad, sociale innovatie en duurzame, inclusieve gebiedsontwikkelingen. Ook zullen straks diverse activiteiten rondom het bos georganiseerd worden. Te denken valt aan plant- en plukdagen, adopteer-een-boom-acties of natuurtuintjes voor het basisonderwijs in de wijk.

“De kennis die we opdoen met het voedselbos geven we door en ontwikkelen we verder”, legt Patrick Huntjens uit. “We willen met dit project een beweging in gang zetten naar nog meer buurtinitiatieven op het gebied van klimaat, voedsel, water, energie en biodiversiteit. Hierbij willen we jongeren nadrukkelijk betrekken. Juist ook omdat veel van hen maatschappelijk geëngageerd zijn. Ze willen onderdeel zijn van de oplossing, niet van het probleem.”

Wat zijn de (verwachte) resultaten?
Patrick Huntjens en zijn onderzoeksteam hopen dat het voedselbos in korte tijd kan uitgroeien tot een biodivers initiatief met rijke oogsten. Voor en door bewoners van het Zeeburgereiland en omliggende gebieden. “Het wordt een unieke plek waar iedereen elkaar leert kennen, samen geniet, sport en doet in de lokale natuur. Het bos verbindt de Amsterdammer met haar leefomgeving. Een prachtige promotie voor de stad en ons land!”

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
T.B.A. Burghouts
29
January
2022
Wat een leuk initiatief, ik blijf graag op hoogte.
Met vriendelijke groet,
Theo, Steigereiland