Den Haag,
13
februari
2019
|
10:38
Europe/Amsterdam

Groene mbo's op weg naar regionale kenniscentra

Om ‘groene’ (v)mbo’s, oftewel Agrarische Opleiding Centra (AOC) te helpen zich te ontwikkelen naar kenniscentra die een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappelijke ontwikkeling van de regio, hebben onderzoekers van Hogeschool Inholland, Wageningen University, HAS Hogeschool en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan. Dit resulteerde in een repertoire aan instrumenten die de instellingen kunnen gebruiken om zich duidelijk en zichtbaar op de kaart te zetten.

Het onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Groen Onderwijs van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), waarin praktijkgericht onderzoek plaatsvindt op het gebied van het groene (v)mbo. Het onderzoek levert kennis, inzichten en/of concrete producten op die bijdragen aan de ontwikkeling van de onderwijspraktijk en aan het vergroten van de wetenschappelijke kennisbasis over onderwijs.

Betrokkenheid Inholland
Projectleider van het onderzoek is Luc Salemans, als onderzoeker verbonden aan het Business Research Centre (onderzoekslijn Finance & Accountancy) van Hogeschool Inholland. Hij heeft een rijke ervaring in directiefuncties in profit- en non-proforganisaties als business- en concerncontroller. Voor wat betreft dit onderzoek is binnen Inholland een crossover gezocht met de onderzoeksgroepen Agri, Food & Life Sciences en Onderwijzen en Leren in Diversiteit.

“Traditioneel leggen AOC’s de focus op initieel leren, terwijl er bij de transitie naar een regionaal kenniscentrum meer aandacht moet komen voor leven lang leren en innovatie in de regio”, legt Luc Salemans uit. “Wij hebben onderzocht wat er gebeurt bij deze transitie en hoe je als bestuur meer grip kunt krijgen op deze processen, die te kenmerken zijn als lokaal, chaotisch en vaak moeilijk te plannen.”

Verbindende rol voor ‘grenswerkers’
In het onderzoek, waarbij gewerkt is met bestaande cases vanuit de AOC’s, is gekeken welke actoren een rol spelen bij de verankering en welke factoren een grote invloed hebben. Hierin zijn vier factoren naar voren gekomen, de inbedding in de organisatiestructuur, de rol van identiteit en missie, het belang van regionale aspecten en de rol van grenswerkers. Dit zijn medewerkers (docenten, teamleiders, managers, onderzoekers of mensen van een stafafdeling) die een rol vervullen in het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden, zij worden ook wel bruggenbouwers of verbinders genoemd.

Daarnaast zijn diverse lessen getrokken voor sturing vanuit het management. Salemans: “Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat grenswerkers succesvoller kunnen werken als de strategie en koers duidelijk is. In termen van planning en control kunnen soft controls (zoals helderheid, betrokkenheid en uitvoerbaarheid) ervoor zorgdragen dat met regelmaat de voortgang van de strategie besproken wordt. Zo kan het inbedden van een regulier gespreksmoment met als agendapunt de regionale ontwikkeling in relatie tot de strategie van de organisatie nuttig zijn.

Vervolgstappen
Naar aanleiding van het onderzoek is een plan van aanpak uitgewerkt waarin mbo- en hbo-instellingen aan de hand van de ontwikkelde tool ‘Grenswerkers Gevraagd!’ kunnen kijken naar de rol, competenties en taken van grenswerkers. Verder wordt vanuit het programma Groen Onderwijs een conferentie georganiseerd met drie projecten die in dit programma zijn uitgewerkt:

  • Het toekomstperspectief van de leerling centraal (onder andere project bij Terra).
  • De hele school door een groene bril (onder andere project bij Nordwin).
  • Regionale Verankering, sturing geven aan een duurzame relatie met de regio.
Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.