Den Haag,
23
december
2022
|
12:08
Europe/Amsterdam

Haagse aanpak Gelijke stagekansen: de oogst van een innovatief jaar

Haagse aanpak Gelijke stagekansen

“De enige manier om iets aan te pakken, is het aanpakkûh.” Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd vorige week teruggeblikt op de oogst van een innovatief jaar voor de Haagse aanpak Gelijke stagekansen. Docenten, studenten, werkgevers, maatschappelijke organisaties en beleidsmakers stonden stil bij de creatieve opbrengsten en resultaten van de experimenten rond dit project. De belangrijkste les van een jaar Haagse aanpak: ga het gewoon doen! 

De Haagse aanpak Gelijke stagekansen is een initiatief van het lectoraat Diversiteitsvraagstukken en Inholland Den Haag. Het afgelopen jaar zijn er tien creatieve ontwerpsessies georganiseerd waarin alle partners samenwerkten aan concrete interventies om stagediscriminatie tegen te gaan. Denk aan een campagne, een nulmeting om ervaringen met mogelijke stagediscriminatie in kaart te brengen, een nieuwe standaard voor onderwijs en werkgevers, een beslisboom en het Gelijke kansenspel. Het doel van dit project is het creëren van gelijke stagekansen voor alle Haagse studenten, versnelling en verbinding door een gezamenlijke aanpak en het verstevigen en verduurzamen van het netwerk rond gelijke onderwijs- en arbeidsmarktkansen in Den Haag. 

Speels reflecteren
Bij Inholland Den Haag werd vorige week speels gereflecteerd op de nieuwe inzichten en wijze lessen uit het afgelopen jaar. Dat gebeurde onder andere aan de hand van stellingen als ‘empathie is belangrijk’, ‘deze transitie vraagt om een lange adem’, ‘een prototype zegt meer dan duizend woorden’ en ‘maatschappelijke problemen vragen om een collectieve aanpak’. Tjitske Lovert, onderzoeker bij het lectoraat Diversiteitsvraagstukken en projectleider: “Dit reflecteert waar we nu staan. Er is zoveel informatie en kennis bij elkaar gebracht dat het de hoogste tijd was om gewoon te gaan doen. We weten dat het gebeurt, het is nu tijd om aan een oplossing te werken. We doen dat door energie, inspiratie en denkkracht te bundelen. Ik ben er heel trots op dat dat hier in Den Haag gebeurt.” 

Om alle data die het afgelopen jaar is verzameld overzichtelijk bij elkaar te brengen, is een data-dashboard ontwikkeld dat tijdens de bijeenkomst trots wordt gepresenteerd. Marieke van Dijk, een van pilotleads: “In het dashboard kun je alle cijfers mooi naast elkaar zetten. We praten in Den Haag over 50.000 studenten. Uit landelijke cijfers kunnen we opmaken dat zo’n acht procent van hen te maken heeft met stagediscriminatie. De meldingsbereidheid is met 0.05 procent echter heel laag. Zo heeft Den Haag Meldt vorig jaar twee meldingen gehad, terwijl dat er volgens het dashboard rond de vierduizend zouden moeten zijn.” 

 

Haagse aanpak Gelijke stagekansen

Noodle talks 
Omdat cijfers maar een deel van het verhaal vertellen, is ook een grote groep studenten geïnterviewd over hun ervaringen. Op verschillende manieren zijn studenten verleid hun verhaal te vertellen, bijvoorbeeld via stagecoördinatoren en speciale ‘noodle talks’ die georganiseerd zijn om in gesprek te raken. Uiteindelijk werden in totaal 324 studenten bevraagd. Hieruit bleek dat de helft van de studenten discriminatie te hebben ervaren, en daarvan weer de helft ook tijdens (het zoeken naar) een stage. Quotes uit deze interviews zijn inmiddels op posters gedrukt en worden verspreid in het gebouw van Inholland, ROC Mondriaan en de Haagse hogeschool. 

Het doel van de campagne is vooral om iedereen rond de stage te helpen om om te gaan met dit thema. Dat daarbij verschillende doelgroepen moeten worden benaderd weet student Nienke Bos als geen ander. “Ik vertegenwoordig de groep studenten met een functiebeperking en heb stage gelopen bij Studeren en werken op maat (SOM). Waar studenten tegenaanlopen, is bijvoorbeeld dat zij door hun beperking niet aan het vereiste aantal uren kunnen komen en daardoor geen stageplek krijgen. Of niet voldoende studiepunten halen. Het onderwijssysteem zit zo in elkaar dat er helemaal geen ruimte is voor mensen die de norm niet halen. Terwijl ze slim genoeg zijn om de opleiding te volgen. Mijn advies zou zijn: doe het regulier als het kan en speciaal als het moet. Competentiegericht onderwijs dus. Daarmee maak je het voor alle studenten mogelijk om mee te doen. Daar wil ik me ook komend jaar voor inzetten.” 

Op verschillende niveaus 
Ook werden de aanwezige bestuurders en directeuren van de verschillende instellingen met tien lessen geholpen in het pakken van hun rol en commitment in de transitie naar gelijke stagekansen en zijn op een grote poster verschillende good practices op strategisch, tactisch en operationeel niveau verzameld. Marije Deutekom, lid van het College van Bestuur van hogeschool Inholland: “In ons strategisch plan staat dat we als Inholland een betekenisvolle bijdrage willen leveren aan de inclusieve wereld van morgen. Ik vind het mooi om te zien hoe we hier in Den Haag als onderwijsinstellingen, gemeente en overige partners samen optrekken om de kansengelijkheid op de stage- en arbeidsmarkt van studenten te vergroten.” 

Veilige plek 
Docent en stagecoördinator Saufia Koper blikt tevreden terug op de resultaten van het afgelopen jaar. “Ik zie mezelf als een schakeltje in dit verhaal. Ik haal informatie op bij studenten en deel dat met de mensen in dit project. Bewustwording is een gevoelig onderwerp. Maar het is van groot belang om diversiteit te kunnen omarmen. We zijn allemaal mens en we hebben allemaal aannames. Als we dat durven uitspreken, zullen we elkaar ook zien en accepteren. Daar maak ik me hard voor. In de klas en onder collega’s. Verder vind ik het belangrijk dat deze school een veilige plek is, waar studenten zich kunnen uitspreken als dat nodig is. Wij staan dichtbij de studenten en nemen hun verhaal serieus. Het is belangrijk dat zij dat weten.” 

De bijeenkomst werd afgesloten met een inventarisatie van de dingen die goed gaan, de vragen die nog leven en goede ideeën voor 2023. Wat gaat er al goed? De samenwerking, er wordt gewerkt voor en door studenten, er zijn persoonlijke verhalen opgehaald en er zijn veel mensen bij betrokken. Vragen die nog leven zijn onder andere: hoe gaan we verder opschalen en is er wel voldoende tijd? En de lijst met ideeën is eindeloos lang. Een tipje van de sluier: de werkgevers er nog beter bij betrekken, de media opzoeken om dit verhaal te vertellen, een label voor inclusieve werkgevers en een handleiding voor studenten. En dat alles om studenten te behoeden voor een slechte ervaring aan het begin van hun loopbaan.  

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.