21
december
2023
|
12:50
Europe/Amsterdam

Haagse aanpak Gelijke stagekansen: terug- én vooruitblik

Groepsfoto jaarafsluiting Gelijke Stagekansen

“Gelijke stagekansen voor alle studenten door bewustwording te vergroten en verbinding te creëren!” Dat was de boodschap van de jaarafsluiting van de Haagse aanpak Gelijke Stagekansen in Den Haag. Op maandag 18 december  kwamen docenten, studenten, werkgevers, maatschappelijke organisaties en beleidsmakers op locatie Inholland Den Haag bij elkaar om het jaar op creatieve én feestelijke wijze af te sluiten. Onder andere ook om te vieren dat de Haagse aanpak wegens succes zich naar andere regio’s kan gaan uitbreiden.

De projectgroep blikte terug op een succesvol jaar, waarin mooie stappen in de strijd tegen stagediscriminatie gemaakt zijn. Denk bijvoorbeeld aan de ondertekening van het Haags Manifest Gelijke stagekansen en de overhandiging van het Handboek Gelijke Stagekansen aan wethouder Hilbert Bredemeijer van Onderwijs. Toch is stagediscriminatie nog steeds een groot maatschappelijk probleem. Een stad als Den Haag telt ruim 50.000 studenten waarvan zeker acht procent met stagediscriminatie te maken heeft (SCP, 2021). Dit blijft echter veelal verborgen, onder andere door een lage meldingsbereidheid. Ook dit jaar kwamen er slechts twee officiële meldingen van stagediscriminatie bij Den Haag Meldt (vanaf 1 januari: Discriminatie.nl Den Haag) binnen. Studenten voelen zich niet veilig en zijn bang dat ze helemaal geen stageplek vinden als ze problemen melden. Het is daarom belangrijk om de bewustwording onder werkgevers, docenten én studenten te vergroten.  

Aan de hand van een flitsende pubquiz werd gereflecteerd op het afgelopen jaar. Naast verschillende feiten en weetjes over stagediscriminatie kwamen er mooie praktijkvoorbeelden van de verschillende partners aan de orde. Zo zijn er afgelopen jaar naast de inspirerende community werksessies weer verschillende VR-sessies van Critical Mass georganiseerd voor docenten van de Haagse onderwijsinstellingen en hun werkveld, is er in samenwerking met Stichting ELBHO een keurmerk voor inclusieve stagebedrijven ontwikkeld, en zijn er in 2023  45 studenten door studenten van het Stagepunt van de Haagse Hogeschool aan een stageplek geholpen. Hogeschool Inholland heeft tevens een artikel over discriminatie en ander ongewenst gedrag toegevoegd aan de stageovereenkomst.

Jaarafsluiting gelijke stagekansen 3

Students as Partners
Om stagediscriminatie aan te pakken en daadwerkelijk een transitie op gang te brengen naar gelijke stagekansen, is het gehele speelveld nodig. Docenten, stagebegeleiders, bedrijven en organisaties, beleidsmakers, onderzoekers, inclusion officers en studenten: met elkaar vormen zij de Haagse aanpak. Hoewel de verantwoordelijkheid voor stagediscriminatie niet bij de student ligt, zijn studenten een belangrijke partner in de aanpak en zijn zij op verschillende manieren betrokken en actief, onder andere via stages en praktijkopdrachten. Zo ondersteunen studenten van de Haagse hogeschool studenten die moeite hebben met het vinden van een stageplek via het Stagepunt.

Ook studenten van Hogeschool Inholland zijn structureel betrokken, communicatiestudenten ontwikkelden bijvoorbeeld een aanpak om via LinkedIn meer werkgevers te bereiken en te betrekken. Izabella, student Communicatie uit Rotterdam vertelt over haar rol: “Dit project is echt iets anders dan een normale opdracht want je helpt er andere mensen mee. Stagediscriminatie is een groot probleem, ik wist zelf niet dat het zo heftig was. Pas als je er met mensen uit je omgeving over praat, dan komen de verhalen. Een studiegenoot van mij heeft er bijvoorbeeld ook mee te maken. Wij werken aan de zichtbaarheid op LinkedIn via de pagina Haagse aanpak gelijke stagekansen en geven social media tips zodat er meer bewustwording en aandacht voor gelijke stage kansen komt.” 

Jaarafsluiting Gelijke stagekansen 4

Vooruitblik
Tjitske Lovert, onderzoeker bij het lectoraat Diversiteitsvraagstukken en programma- en communitymanager van de Haagse aanpak, blikt tijdens de bijeenkomst ook alvast vooruit. “Ik ben trots op wat we allemaal bereikt hebben, zeker met het Haags Manifest dat dit jaar is ondertekend,” vertelt ze enthousiast. “Op die manier zijn ook de werkgeversorganisaties als VNO NCW regio Den Haag en MKB Den Haag direct betrokken.” De Haagse aanpak is zelfs zo’n succes dat deze landelijk als één van de ‘best practices’ gezien wordt en ter inspiratie voor andere regio’s dient die stagediscriminatie willen aanpakken. “Het is mooi om te zien hoe actief het netwerk is dat we in Den Haag hebben opgebouwd en welke stappen we hebben gezet. Ik ben dan ook heel blij dat we met behulp van financiering van Instituut Gak vanaf komend jaar kunnen uitbreiden naar andere regio’s. Welke regio's dat worden, wordt binnen dat project bekeken, maar dit is een mooi vooruitzicht.” 

Natuurlijk gaat de aanpak ook in Den Haag verder met de betrokken en wellicht nieuwe partners, er zijn al een aantal sessies gepland. Zo wordt het Gelijke kansenspel doorontwikkeld voor werkgevers en ondernemers, zal er een grote campagne in Den Haag gelanceerd worden en staat er een ‘Manifestival’ in de planning. “Om stagediscriminatie  aan te pakken, heb je een lange adem nodig. Het is ook belangrijk dat we met elkaar even stil staan bij de stappen die we maken en kleine successen vieren, dat hebben we vandaag gedaan,” sluit Tjitske af.   

Jaarafsluiting gelijke stagekansen 6