Rotterdam,
26
maart
2019
|
14:26
Europe/Amsterdam

'Hand in Hand' voor Winkelboulevard Zuid

Inholland en gemeente Rotterdam 'vernieuwen' convenant Zuid Onderneemt

Inholland Rotterdam heeft 14 maart een nieuw convenant ondertekend met de Gemeente Rotterdam en de Stichting BIZ-ondernemers van de Winkelboulevard Zuid. Met dit convenant is het leerwerkbedrijf en ondernemersloket Zuid Onderneemt met een jaar verlengd.

Afbeelding: V.l.n.r. Mila Bhageloe (voorzitter Stichting BIZ gebruikers Boulevard Zuid) en Valery Hunnik (hoofd Economie cluster Stadsontwikkeling Rotterdam) en Nellie Donker (Manager Business, Finance & Law hogeschool Inholland Rotterdam/Den Haag)

ZuidOnderneemt is een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Inholland, Gemeente Rotterdam en Stichting Winkelboulevard Zuid. Het is opgericht om de ondernemers te ondersteunen en om een leerzame stageplek te creëren voor studenten. Het is een laagdrempelig loket waar de ondernemers direct binnen kunnen lopen. Onze studenten helpen met de vraagstukken die zij hebben of met de problemen waar zij tegenaan lopen. Denk hierbij aan economische, juridische, promotie, communicatieve en veiligheidsvraagstukken

Het ZuidOnderneemt team is multidisciplinair, bestaande uit vier stagiairs van verschillende opleidingen. Hierdoor kunnen ondernemers met allerlei vraagstukken bij hen terecht en is deze samenwerking een mooi voorbeeld van het werken met werkveldpartners en co-creaties.’

Verder is de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst de opmaat naar het opnemen van ZuidOnderneemt in het grote tienjarenplan 'Hand in Hand' voor de Winkelboulevard Zuid.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.