Haarlem/Alkmaar,
06
november
2023
|
16:00
Europe/Amsterdam

Heliomare en Hogeschool Inholland tekenen samenwerkingsovereenkomst

Wilbert Zwanenburg, Regiomanager Onderwijs  en Innovatie Haarlem en Alkmaar, Hogeschool Inholland, zetten hun handtekening .

Hogeschool Inholland en revalidatie- en speciaal onderwijsorganisatie Heliomare ondertekenden maandag een samenwerkingsovereenkomst voor de de duur van vijf jaar. Beide partijen willen hiermee gezamenlijk verder werken aan het versterken van het onderwijs van Heliomare met behulp van de inzet van innovatieve oplossingen en technologie.

De samenwerking is tot standgekomen na intensief overleg tussen Heliomare en het lectoraat Teaching, Learning & Technology van Hogeschool Inholland. In eerste instantie betreft het een samenwerking die zich richt op onderzoek naar de kansen die technologie kan bieden aan leerlingen van Heliomare. Hierbij valt te denken aan de inzet van Virtual Reality (VR) bij het oefenen van sociale interactie of de inzet van een sociale robot die emoties van leerlingen spiegelt en zo ondersteunt bij het herkennen hiervan. 

In een later stadium worden mogelijkheden verkend om een zogenaamd onderwijslab Heliomare te starten. In dit onderwijslab werken Inholland-studenten vanuit verschillende opleidingen samen met medewerkers van Heliomare aan uiteenlopende vraagstukken rondom de benutting van technologie binnen het onderwijs van Heliomare. De interdisciplinaire leerervaring biedt studenten en docenten van Inholland de kans om samen met de medewerkers van Heliomare bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Heliomare en Hogeschool Inholland tekenen samenwerkingsovereenkomst

Elkaar versterken 
Heliomare en Hogeschool Inholland kunnen elkaar met de tot standkoming van deze samenwerkingsovereenkomst versterken. Voor medewerkers van Heliomare biedt het mogelijkheden voor verdere professionalisering. Voor studenten van Hogeschool Inholland wordt hiermee een betekenisvolle leeromgeving gecreëerd waarin zij samen kunnen werken aan vraagstukken binnen het onderwijs van Heliomare en kunnen werken aan het ontwikkelen van een onafhankelijk en innovatieve denkwijze. 

De ondertekening vond plaats op Heliomare College De Velst in Heemskerk. Jan Welmers, voorzitter Raad van Bestuur Heliomare, en Wilbert Zwanenburg, regiomanager van het Inholland-domein Onderwijs en Innovatie Haarlem en Alkmaar zetten hun handtekening onder het officiële document. 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.