Den Haag,
20
oktober
2021
|
12:32
Europe/Amsterdam

'HEO met regie naar verantwoordelijkheid'

Economische hbo-opleidingen aan de slag met verkenningsrapport

Foto_website_HEO_verkenning

De Vereniging Hogescholen heeft op 11 oktober het rapport ‘HEO met regie naar verantwoordelijkheid’ aangeboden aan onderwijsminister Ingrid van Engelshoven. Het rapport beschrijft een visie op het hoger economisch onderwijs voor de komende jaren en bevat adviezen voor het aanpassen van het curriculum, meer praktijkgericht onderzoek en meer interdisciplinariteit. “Dit rapport sluit aan op de strategie van onze economische opleidingen en is een mooie bouwsteen voor het sectorplan van het economisch onderwijs. Het zal ons helpen focus aan te brengen”, aldus Nahied Rezwani, directeur van het Domein Business, Finance & Law, in een reactie op het rapport.

Minister Van Engelshoven ontving het rapport uit handen van VH-voorzitter Maurice Limmen en Marjolijn Brussaard, portefeuillehouder HEO. Het rapport is opgesteld door een onafhankelijke verkenningscommissie onder leiding van Michaël van Straalen die het hoger economisch onderwijs (HEO) tegen het licht heeft gehouden en geeft een aantal richtinggevende en fundamentele adviezen aan de sector.

Limmen: “Het is een toekomstgericht rapport met visie. Wij herkennen de urgentie die uit de adviezen spreekt en we gaan juist ook in het licht van de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt aan de slag met de verdere ontwikkeling van onze opleidingen.” Van Engelshoven voegt daaraan toe: “De adviezen laten zien hoe we deze belangrijke sector in het hbo toekomstgerichter kunnen maken.”

HEO-verkenning
De verkenning schetst een strategisch perspectief voor het hoger economisch onderwijs voor de komende jaren. Belangrijk doel hierin is voor economische opleidingen om hun arbeidsmarktrelevantie verder te versterken, zodat de sector interessant en relevant blijft voor studenten, hogescholen én werkgevers. De Vereniging Hogescholen roept de economische opleidingen op om de inhoudelijke adviezen op te pakken en uit te werken in het plan die de sector HEO gaat opstellen voor 2022-2026.

Aandachtspunten hierin zijn:

  • Meer investeren in praktijkgericht onderzoek.
  • Aanpassen van het curriculum met onder andere ‘meer digitaal-denken’, brede vaardigheden en opnemen nieuwe economische waardemodellen.
  • HEO-opleidingen moeten studenten breed opleiden als ‘change agents’ die actief bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken en veranderingen.
  • Kwaliteit gaat voor kwantiteit: toon de arbeidsmarktrelevantie in opleidingen aan en hoe dit vorm te geven. Investeer hiervoor in samenwerking met het werkveld.
  • Zet in op cross-overs en toon aan waar en hoe interdisciplinair wordt gewerkt binnen en buiten de sector HEO. Maak duidelijk dat het economisch perspectief ook heel relevant is voor andere sectoren.
  • De HEO-sector kenmerkt zich door relatief veel studenten met verschillende culturele en sociaal-economische achtergronden en heeft in dit opzicht een emancipatoire functie. Het nemen van verantwoordelijkheid en regie op studentsucces is om deze reden onontbeerlijk.

Download het rapport ‘HEO met regie naar verantwoordelijkheid’