Haarlem/Leiden,
10
oktober
2022
|
09:02
Europe/Amsterdam

Het ondersteunen van doceren en zelfstandig leren

Onderzoeker Renée Hendriks promoveert aan Universiteit Leiden

Renée artikel

Hoe kunnen we medische Massive Open Online Courses (MOOCs) in het onderwijs (her)gebruiken om de kwaliteit van het doceren met én zelfstandig leren in deze geïntegreerde cursussen te ondersteunen? Docent-onderzoeker Renée Hendriks van het lectoraat Studiesucces promoveert dinsdag 11 oktober op het onderwerp aan de Universiteit Leiden en is blij met de aandacht voor haar onderwerp. Ze wil graag duidelijk maken wat er nodig is om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van MOOCs zodat deze het gemotiveerd en zelfstandig leren van studenten kunnen ondersteunen.

Renée Hendriks werkt sinds 1 september bij Hogeschool Inholland als onderzoeker bij het lectoraat Studiesucces en als adviseur bij het cluster Student Centraal van onderwijsbeleid bij Inholland Haarlem. Op 11 oktober 2022 om 10.00 uur verdedigt zij haar proefschrift in Leiden.

Wat zijn MOOCs? 
MOOCs zijn grootschalige (Massive), voor iedereen toegankelijke (Open), Online Cursussen. Ze bieden een schat aan mogelijkheden voor integratie in campusonderwijs. Daarnaast heeft het leren in MOOCs alle andere voordelen van online leren. Omdat universiteiten veel tijd van expertteams en geld investeren in MOOCs, ontstond (her)gebruik in het reguliere campusonderwijs aan studenten. 

Onduidelijk was echter nog hoe we MOOCs optimaal kunnen gebruiken voor formeel onderwijs. Het doel van Renée’s proefschrift is daarom: antwoord geven op de volgende vragen: ‘Wat hebben medische MOOCs te bieden voor integratie in campusonderwijs?’, ‘Wat houdt het opzetten en integreren van een medische MOOC in?’ en ‘Hoe kan leren in geïntegreerde MOOCs worden ondersteund?’ In de video zijn haar onderzoeken en vindingen samengevat. Voor opleidingen en docenten zet dit proefschrift uiteen wat MOOCs te bieden hebben, wat er nodig is om daarvan gebruik te kunnen maken en hoe MOOCs het gemotiveerd en zelfstandig leren van studenten in deze cursussen kunnen ondersteunen. 
 
Gepromoveerd…en dan? 
Binnen Inholland richt Renée zich op de thema’s Zelfregie en Eigenaarschap met als einddoel studenten beter uit te rusten om regie te nemen over hun leertrajecten. Hierbij hoort ook het creëren van ruimte voor gepaste overdracht van verantwoordelijkheid van docent naar student in het onderwijs, en het ontwikkelen van zelfregulerende en zelfsturende leervaardigheden. “Door onderzoek en beleidsactiviteiten te combineren hoop ik enerzijds onderzoek te kunnen doen dat stevig is ingebed in de behoeften van de organisatie en anderzijds evidence-based advies en ondersteuning te kunnen bieden.” 

Meer informatie 
Wil je aanwezig zijn bij de promotie van Renée? Ga voor informatie naar de agenda van Universiteit Leiden. Het is ook mogelijk om met de livestream mee te kijken.