Studiesucces

Over Studiesucces

Het lectoraat Studiesucces maakt onderdeel uit van het kenniscentrum Onderwijzen en Leren in Diversiteit van het Domein Onderwijs en Innovatie. Doelstelling van het lectoraat is om het studiesucces van studenten te bevorderen door kwalitatieve verbetering van het onderwijs en duurzame didactische innovatie. Studiesucces wordt door een groot aantal factoren beïnvloed. Deze factoren zijn gerelateerd aan de student zelf, de docent en het onderwijs. 

Voor onderwijs en werkveld

Het lectoraat Studiesucces ondersteunt Hogeschool Inholland bij het vergroten van het studiesucces onder haar studenten. Door student-, docent- en onderwijsfactoren, en studenteigenschappen als motivatie in kaart te brengen, onderzoeken wij de gehele studieketen van (pre)instroom, doorstroom en uitstroom onderzoeken. De verzamelde best practices laten Inholland en andere onderwijsinstellingen zien hoe je de overgang voor studenten verbetert, switch en uitval beperkt, en het studiesucces vergroot en duurzaam in stand houdt.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van het lectoraat Studiesucces?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Onderzoeksthema's

Breed aantal factoren

Het lectoraat Studiesucces hanteert een bredere definitie van studiesucces, waarin zowel het studentperspectief als het onderwijsperspectief van studiesucces is geïntegreerd. Je kunt spreken van studiesucces als: 'een breed aantal factoren in combinatie met studenteigenschappen zoals motivatie, leiden tot het verwezenlijken van persoonlijke ontwikkeldoelen en de onderwijsdoelstellingen’. Deze factoren zijn gerelateerd aan de student zelf, de docent en het onderwijs. 

De studieketen

Om deze factoren te organiseren is er een kader geschetst. Dit model omvat de hele studieketen. De factoren, waarvan bewezen is dat ze van invloed zijn op studiesucces, zijn geclusterd en ingedeeld naar studentfactoren, docentfactoren en onderwijsfactoren. Daarnaast zijn vier universele behoeften en processen opgenomen die van belang zijn voor het vergroten van studiesucces.

Engagement & actieve betrokkenheid

In onze onderzoeksagenda richten we ons in het bijzonder op de betrokkenheid van studenten bij de studie. Bij een betrokken student is de kans groter dat hij actief studeert, bij de les (aanwezig) is en goede studieprestaties behaalt. Daarnaast is de kans kleiner dat hij uitvalt en de opleiding niet afmaakt. Het gaat om de kwantiteit en kwaliteit van de tijd en energie die studenten investeren in binnen- en buitenschools leren (o.a. Pascarella & Terenzini, 2005). Met gedegen analyses en geïmplementeerde best practices ondersteunen wij de opleidingen. Naast interventies gericht op actieve betrokkenheid maken we echt het verschil als we met opleidingen een cultuur van engagement weten te creëren.

Duurzame inzetbaarheid & welzijn

Gezondheid is een ander aandachtspunt om te komen tot duurzaam inzetbare professionals (lichamelijke en psychische). Wij besteden hier aandacht aan onder de noemer 'studentenwelzijn', een onderwerp dat momenteel sterk in de politieke en maatschappelijke belangstelling staat. Wij definiëren studentenwelzijn als volgt: 'studentenwelzijn is een duurzame positieve psychische staat, gekenmerkt door veerkracht, tevredenheid met zichzelf, relaties en ervaringen tijdens de studententijd en gekenmerkt door de afwezigheid van psychische klachten zoals stress, angst en depressie.

De student als gelijkwaardige partner

Onderzoek naar sterkere samenwerking docenten en studenten

De relatie tussen studenten, docenten en medewerkers is cruciaal voor de ervaring van studenten. Met Students as Partners (SaP) richt Hogeschool Inholland zich op de gelijkwaardige samenwerking tussen docenten en studenten, waarbij studenten actieve partners zijn in het leerproces. SaP is een groeiende beweging die de traditionele rolverdeling tussen docenten en studenten uitdaagt en transformeert. Met het onderzoeksproject SaP bereiken we een positief effect op de onderwijskwaliteit en de tevredenheid van zowel docenten als studenten.  Het lectoraat Studiesucces werkt hierin samen met lectoraten Design Thinking en Authentic Leadership.

Lees meer over Students as Partners

Onderzoeksconsortium Welzijn & Binding

Sociale binding en studentenwelzijn

In 2021 kreeg Inholland in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) middelen om onder andere studentenwelzijn en sociale binding te versterken en de stageproblematiek te verminderen.

Naar aanleiding hiervan is een consortium van vijf lectoraten samengesteld, waaronder Studiesucces. Dit consortium heet: 'Ontwikkelen van welzijn en sociale binding en terugdringen van stageproblematiek met studentparticipatie initiatieven', in het kort ‘Welzijn & Binding’.

Meer weten?

Het doel van de onderzoeksactiviteiten van het consortium is het (door)ontwikkelen van evidence-informed duurzaam inzetbare interventies binnen Inholland, met als doel om studentenwelzijn en sociale binding te bevorderen. 

Lees verder op de pagina van het consortium Welzijn & Binding.

Meer informatie

De lector van Studiesucces

Rutger Kappe
Rutger Kappe
Rutger Kappe
lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail

Nieuws vanuit Studiesucces

Werk samen met Rutger

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0648277354