Den Haag,
01
december
2020
|
08:43
Europe/Amsterdam

Het Studenten Initiatieven Fonds: voor en door studenten

Fonds van start voor realisatie mooie studentenprojecten

Vanaf vandaag is het Studenten Initiatieven Fonds (SIF) van Hogeschool Inholland officieel 'geopend'. We nodigen studenten uit om hun initiatieven bij het fonds aan te melden om zo een belangrijke bijdrage te leveren aan een aantrekkelijke, inspirerende en effectieve leeromgeving.

Het SIF vloeit voort uit de Kwaliteitsafspraak van Inholland, waarbij financiële middelen worden vrijgemaakt voor studentenprojecten. Studenten kunnen bij het Studenten Initiatieven Fonds voorstellen doen om hen te helpen bij hun vorming tot de 'Inholland-professional' in brede zin. Hiermee ondersteunt het fonds ook studentbetrokkenheid, de vorming en versterking van (leer)gemeenschappen binnen de hogeschool.

Een extra impuls voor kwaliteit van het onderwijs
Voor de studenten en afgestudeerden wil het Studenten Initiatieven Fonds de komende jaren een extra, merkbare impuls geven aan de kwaliteit van het onderwijs. Studenten investeren tijd, energie en geld in hun eigen ontwikkeling gericht om succesvol te functioneren in de maatschappij. Hier wil het fonds ze bij helpen.

Er zijn zeven studentmedewerkers werkzaam bij het SIF en twee coördinatoren (Bircan Bozbey, stafdienst Onderwijsbeleid en Carlijn Hendriks, stafdienst Communicatie). Elke student is verantwoordelijk voor zijn Inholland-locatie: Alkmaar, Amsterdam, Diemen, Haarlem, Den Haag, Delft, Rotterdam of Dordrecht. Van het studentmedewerkersteam zitten drie studenten in de toekenningscommissie. Deze commissie beslist of de aanvraag van een student wordt goedgekeurd.

SIF-medewerkers stellen zich voor
Op de website van het SIF stellen Isis, Laila, Bram, Esmee, Niels, Sandy, Dewi zich voor en leggen zij uit hoe medestudenten een idee kunnen aanmelden door middel van het aanvraagformulier. Daarnaast staan de voorwaarden beschreven. Uiteraard zullen straks ook de initiatieven te vinden zijn op de website, ter informatie en inspiratie. 

We kijken uit naar alle mooie initiatieven die we op deze manier kunnen realiseren!

Heb je vragen? Stuur gerust een mailtje naar sif.contact@inholland.nl