01
december
2021
|
08:58
Europe/Amsterdam

Hoe houden we de kwaliteit van de zorg op orde?

Hackathon brengt toekomstige partners in preventie bij elkaar

Hackaton

Het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn organiseerde begin november de netwerk-hackathon ‘Partners in preventie’. Samen op zoek te gaan naar oplossingen voor complexe vraagstukken op het gebied van gezondheid en welzijn. Hoe houden we de zorg betaalbaar, hoe houden we de kwaliteit van de zorg op orde en hoe brengen we kansengelijkheid en toegankelijkheid in de zorg terug?

De hackathon bestond uit twee rondes ‘matchmaking’. In kleine groepjes zochten tafelgenoten met elkaar naar oplossingen voor complexe maatschappelijke problemen. Alle tafelgenoten waren vooraf gematcht op potentieel belang van hun expertise voor de overige tafelgenoten om de synergie te bevorderen. Met welke preventievraagstukken worden we in de dagelijkse praktijk op het gebied van gezondheid en welzijn geconfronteerd? Waar vinden we elkaar in een gemeenschappelijk doel? En kunnen we samen een project starten? Ter inspiratie presenteerde het Centre of Expertise (CoE) vooraf best practices en hands-on voorbeelden met concrete projecten die oplossingen ontwikkelen voor urgente preventie vraagstukken. Dit als inspiratie voor de deelnemers om eigen projecten te bedenken. Met de focus op (preventieve) inzet van technologie, kansengelijkheid en de bevordering van leefstijl en gezondheid.

Kenniswerkplaats

Relevante vraagstukken uit de praktijk
Marije Deutekom, als domeindirecteur Gezondheid, Sport en Welzijn verantwoordelijk voor het CoE, en Inholland-collegevoorzitter en Bart Combee onderstreepten in het openingswoord het belang van samenwerkingen. Bart Combee: “We willen graag een gezonde en gelukkige samenleving zijn, waarbij we niet alleen kijken vanuit medisch perspectief, maar ook door de bril van kwaliteit van leven. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met een voortdurend toenemende patiëntenstroom en zorg die alsmaar duurder wordt. Hoe houden we de zorg betaalbaar is ook een belangrijke vraag. En preventie is dan een van de belangrijke oplossingsrichtingen, zowel richting kwaliteit van leven als richting financiering van de zorg. Het Centre of Expertise wil zoveel mogelijk partijen op dit gebied bij elkaar brengen – kennispartners, maatschappelijke partners, partners uit het opleidings- of bedrijfsleven, overheden. Omdat je alleen met elkaar iets in gang kunt zetten.”

“Het gaat daarbij over krachten bundelen”, vulde Marije Deutekom aan, “en de intentie om samen te werken op het gebied van onderwijs, onderzoek en de praktijk. Vanuit de overtuiging dat we grote maatschappelijke vraagstukken alleen kunnen aanpakken als we het samen doen. En dat begint met allianties aangaan en elkaars problematiek horen, want de maatschappij kent de vragen en van daaruit ga je onderzoek doen en initiatieven starten.”

Stockfoto studenten

De juiste partijen aan tafel
De combinatie van werkveldorganisaties, onderzoekers, opleidingen en gemeenten leverde diverse matches op – sommige concreet, andere nog aftastend. Naderhand kon er ook op de projectideeën van andere tafels worden ingetekend. Voor direct uitvoerbare projecten kunnen directe subsidieaanvragen gedaan worden bij het stimuleringsfonds van het CoE. “Dit is een geweldige bijeenkomst”, vindt men bij MEE & de Wering, een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening en cliëntondersteuning. “Omdat je meteen met de juiste partijen aan tafel zit; we hebben enorm veel contactgegevens uitgewisseld.” Zo werden er plannen geformuleerd voor maatjesprojecten, waarin studenten Verpleegkunde en Social Work worden gekoppeld aan hulpbehoevende ouderen die na revalidatie weer thuis komen wonen. Ook bedacht men manieren om huidige diensten rondom armoede en schuldenproblematiek in bijvoorbeeld Hoorn en Den Helder door een vroege inzet van onderwijs laagdrempeliger te maken. Weer anderen bedachten samen strategieën voor het actief verleiden van mensen tot positief gezond gedrag.

“Zulke multidisciplinaire projecten hier in de regio oppakken, dat zou toch fantastisch zijn”, zegt Marike Groenendijk van vereniging samen Voor Betere Zorg, regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden (vbzKAM). “Deze dag maakt zo mooi zichtbaar dat het sociale domein en het zorgdomein gewoon niet zonder elkaar kunnen.” Van tien minuten praten met iemand uit een andere sector, word je ontzettend veel wijzer, weet ook Gerard van den Broek, clustermanager Social Work Inholland Den Haag/Rotterdam. “We zitten altijd erg in ons eigen kokertje, maar ga je samen denken vanuit ménsen in plaats van sectoren, dan zie je direct die noodzaak tot samenwerking. En dan blijkt dat we elkaar kunnen helpen.”

Start van een beweging
Voor Noor Christoph, programmamanager van het CoE, was de hackathon het productieve begin met het werkveld waar het team op hoopte. “Nu alle creatieve plannen op papier staan kunnen we verder bouwen. De hackathon is ook een mooie opmaat naar de aankomende evenementen op 6 april (Live event) en 8 juni (Gala van Preventie). Deze evenementen zijn uitdrukkelijk bedoeld om het CoE nog verder te laten landen in de Nederlandse samenleving. Voor, door en met burgers, studenten, werkveldpartners samen de krachten bundelen, en slagvaardige oplossingen ontwikkelen waardoor een gezond en gelukkig lang leven voor iedereen beter haalbaar wordt.”

Ondernemer Wouter Jansen van Flowley bruist van de ideeën na alle sessies: “Ik voel me gesterkt dat ik niet alleen sta in mijn visie en dromen. Bijzonder waardevol vind ik dan ook dat er een gevoel van een community gecreëerd wordt, waarin we elkaar vaker tegenkomen en op de hoogte blijven van elkaars bezigheden. Zo denk je makkelijker met elkaar mee. Wat hier gebeurt is duidelijk geen op zichzelf staand event, maar echt de start van een beweging.”

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.