Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn

Kippenvel. Daar gaan we voor. Voor oplossingen waarvan je even stil wordt. Omdat ze zowel eenvoudig als slim zijn. En omdat ze werken.

Wij dragen bij aan een gezonde en inclusieve samenleving. Eentje waarin zorgen voor jezelf én de ander hét middel is om samen verder te komen. We richten ons op het voorkomen en beperken van situaties om ziek te worden, én op het bevorderen van gezonde, sociale deelname aan de maatschappij. We werken samen met iedereen die een bijdrage wil leveren aan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van zorg en welzijn. En daarbij over de grenzen van het eigen kader of werkveld kijkt. Preventie is hierin het sleutelbegrip, en dat gaat verder dan ‘voorkomen is beter dan genezen’. We willen stimuleren en motiveren, zonder het vingertje te heffen omdat het zo moet. Juist een helpende hand bieden of een duwtje in de rug geven... Dat wat nodig is. Op naar kippenvel.

Het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn nodigt je uit om te luisteren en te kijken, maar vooral om mee te denken en mee te doen. Omdat we zo die gezonde en inclusieve samenleving samen kunnen realiseren.

Onze handreiking

Wij nodigen studenten en partners uit om mee te doen

  

Het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn is op zoek naar studenten die durven. Die als (aankomend) professional op het terrein van zorg en welzijn graag mee willen denken en doen. Die hun tanden willen zetten in uitdagende problemen.

Natuurlijk werk ik graag samen in het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn aan actuele vraagstukken op het terrein van zorg en welzijn.

  

Het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn zoekt partners die samen willen werken aan het oplossen van complexe vraagstukken op het terrein van zorg en welzijn. Bedrijven, instellingen en organisaties die durven, graag meedenken en ook zijn van het doen.

Als potentiële samenwerkingspartner hoor ik graag meer over de mogelijkheden van meedoen in het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn. 

Waar kun je zoal aan denken?

Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn

Het Centre is een ontmoetingsplaats van verschillende wegen. Van zorg, welzijn en techniek. Maar ook van onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk. En van durven, (be-)denken en doen. Vanaf dit kruispunt gaan we samen op weg. Naar oplossingen voor vandaag of ontwikkelingen voor morgen.

Daar waar hart en hoofd bijeenkomen…
Het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn wordt gevormd door partijen die over hun grenzen heen kijken omdat ze de kracht, kennis en kwaliteiten van anderen zien. Ze willen sámen bijdragen aan maatschappelijke vraagstellingen in zorg en welzijn. Omdat die vraagstellingen te complex zijn om alleen aan te pakken. Om het belang van samen doen en denken te ervaren. Om andere antwoorden geven op dezelfde gestelde vragen. Op deze plek is iedereen die verder wil komen van harte welkom.

…wordt de horizon verkend en grenzen verlegd.
We werken met elkaar aan preventie binnen het kader van zorg en welzijn. Zetten onze tanden in uitdagende vraagstukken. Geen theoretische bureaulade opgaven, maar problemen die komen uit de praktijk van alledag. We gaan aan de slag met concrete oplossingen voor echte mensen. En daarbij zetten we het opleiden en het zich verder kunnen ontwikkelen van (toekomstige) zorg-, sport- en welzijnsprofessionals op één. We gaan in het durven (be-)denken en doen graag buiten gebaande paden omdat we weten dat daar vaak oplossingen liggen. Die alleen gevonden worden als je meerdere kijken op zaken combineert.

Rebels?
Een tikkie. Maar, we hanteren altijd de menselijke maat. Vragen ons telkens af: wat heeft de man of vrouw in de straat aan onze vinding? Komt hij of zij verder met het resultaat? We zijn behept met een gezonde dosis betrokkenheid, zingeving en daadkracht. En niet te vergeten nuchterheid. Dat komt voort uit onze basis. Dat is en blijft de mix van onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk.

Natuurlijk is er uitgebreidere informatie beschikbaar over de achtergrond en drijfveren van Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn. Die staan in onze handreiking

Wie voor nu genoeg weet, en kansen en mogelijkheden ziet om te durven, (be-)denken en doen, meldt zich nu al aan bij ons.

Ja, ik meld mij aan!

Nieuws vanuit Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn:

Wil je meedoen?

Neem contact op met Noor Christoph
Telefoon
0615279602