Haarlem,
27
maart
2019
|
12:24
Europe/Amsterdam

Hoe maak je technische eco-innovaties financieel haalbaar?

Associate lector Pieter van der Hoeven over kenniswerkplaats Verdienmodellen

Pieter van der Hoeven

Technische innovatie is in een circulaire economie een must, maar innovatieve startups hebben vaak te weinig oog voor de financiering van hun duurzame idee. Daarom heeft Hogeschool Inholland een kenniswerkplaats Verdienmodellen opgestart om deze startups te helpen. In de uitgave ‘Circulaire economie in de praktijk’ van het lectorenplatform Circulaire economie vertelt associate lector Pieter van der Hoeven (Finance & Accountancy, Business & Research Centre Inholland) over deze werkplaats, waarin vierdejaarsstudenten van de opleiding Finance & Control: Bedrijfseconomie verdienmodellen en financieringsmogelijkheden bepalen voor eco-innovaties.

Leestijd +- 3 minuten

“Uitgangspunt voor een innovatie is bijdragen aan duurzaamheid. Een bedrijf moet er echter niet aan failliet gaan”, zegt Pieter van der Hoeven in de uitgave. Hij stelt dat het financieren van innovaties altijd lastig is. “Maar bij investeringen in circulaire innovaties, is het extra lastig.’ De terug- verdientijd van eco-innovaties is langer. Met de kenniswerkplaats helpen wij bedrijven de zogeheten ‘vallei des doods’ te overbruggen.”

“Wij zetten bedrijven ertoe aan om de toegevoegde waarde van hun idee te vertalen naar geld, zoals baten voor de klant en voor de maatschappij en minder kosten in de productie, omdat dat het aangrijpingspunt is voor financiering. Dan weet je bijvoorbeeld op voorhand of ombouw van een rondvaartboot naar waterstof in aanmerking kan komen voor subsidie en of je een realiseerbaar idee hebt.”

Verduurzaming in de binnenvaart
Een van de succesvolle duurzame projecten van de kenniswerkplaats speelt in de binnenvaart. In Europa zijn 13.500 binnenvaartschepen in de vaart, daarvan 8.000 in Nederland. Na 25 tot 30 jaar is de motor van zo’n schip aan vervanging toe. “De binnenvaart is over het algemeen geen vetpot. Wat doe je als schipper? Koop je een duurzamere motor op waterstof of elektriciteit, of toch maar een traditionele dieselmotor? Kiezen voor een duurzame motor is geen duurzame keuze als je na een aantal jaren failliet gaat. Vanuit de kenniswerkplaats laten wij schippers met een rekenhulp zien welke gevolgen verschillende opties hebben. We wijzen ze daarnaast op subsidieregelingen en de mogelijkheden van bijvoorbeeld een achtergestelde lening bij banken bij aanschaf van een duurzame motor.”

Het kenniscentrum is er ook voor studenten die duurzame ideeën willen uitvoeren. “Een kennismaking met de praktijk in de horeca heeft drie studenten van de opleiding Food Commerce & Technology geïnspireerd voedselverspilling tegen te gaan. Met hun startup ‘Foodsol’ willen ze op voedsel besparen. Wij helpen deze studenten om hun startup een focus te geven en het idee te vertalen naar een financierbaar verdienmodel.”

De werkplaats is volop in ontwikkeling. In 2017 lag de nadruk op het ontdekken hoe concrete duurzame netwerken eruit kunnen zien; in 2018 stond de ontwikkeling van een methode voorop om zulke netwerken te vormen. Van der Hoeven: “Op basis van de ervaringen kunnen we studenten nu met gerichtere vragen op pad sturen. Om bedrijven te helpen bij het focussen van innovaties willen accountants graag de zogeheten ‘true price’ uitrekenen, de maatschappelijke kosten van de productie die niet in de kostprijs tot uiting komen. In ons eerste jaar was al duidelijk dat inzicht in zulke “externe effecten” helpt bij het verkrijgen van financiering, maar ook bij het gericht verlagen van kosten. Nu stellen studenten expliciet vragen naar dergelijke externe kosten bij bedrijven, en ook naar het mogelijk verwaarden van restproducten. Bij de kenniswerkplaats snijdt het mes aan twee kanten: studenten helpen mee om kennis op te bouwen en tegelijkertijd worden bedrijven geholpen bij de financiering van hun innovatie.”

Hele artikel lezen?
Dit is een samenvatting van het interview met Pieter van der Hoeven. Het hele artikel is te lezen in de publicatie Circulaire economie in de praktijk (pagina 35) van het lectorenplatform Circulaire Economie. Het platform bestaat uit lectoren, netwerk Het Groene Brein, en later aangesloten lectoren, wetenschappers van universiteiten en vertegenwoordigers van twee topsectoren: logistiek en de creatieve industrie.

Dr. Ir. Pieter van der Hoeven is sinds september 2018 als associate lector bij de onderzoekslijn Finance & Accounancy bij het Business Research Centre (BRC). Zijn interesse gaat vooral uit naar het belang van samenwerking tussen belanghebbenden voor het succes van ondernemingen.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.